Karanténní opatření

Karanténní opatření 16. 2. – 25. 2. 2021 včetně.

Ve dnech 11. a 12. 2. 2021 došlo ke kontaktu s Covid pozitivní osobou (zaměstnanec MŠ), 15. 2. s Covid pozitivním dítětem.

Rozhodnutí hygieny ke stažení.
Rozhodnutí hygieny – prodloužení karantény.


Vánoční přání 2020

Krásné a pohodové vánoční
svátky plné zážitků,
v novém roce 2021
co nejvíce zdraví, klid,
pohodu a lepší časy

přeje
TÝM MŠ REMBRANDTOVA

Těšíme se na Vaše děti v pondělí 4. 1. 2021


Covid-19 – situace v mateřských školách

Vážení rodiče,

v době, kdy je v celé zemi nařízeno omezování sociálních kontaktů a další nařízení, např. venku spolu mohou jít 2 lidé, v místnosti také 2 lidé, zavírána jsou kadeřnictví, pedikúry, obchody, knihovny…, kde se setkají 2-10 lidí, tak učitelky mateřské školy tráví s dětmi ve třídě (mnohdy naplněné nejméně 20 dětmi, zapsáno 28) nepřetržitě nejméně 6 plných hodin denně. Podotýkám, že malé děti nemají žádné příznaky nemoci Covid-19, ale jsou přenašeči této nemoci. Znám ze svého okolí několik případů, kdy při náhodném testování byly předškolní děti covid pozitivní. Nakazily nejen své blízké, ale i pedagogy, neměly žádné příznaky, možná jen slabou „vodovou“ rýmu. Žádný z úředníků toto neřeší, pan ministr pošle děkovný dopis učitelům mateřských škol, který v této složité době působí spíše jako pohrdání lidskými životy (v době normální by toto uznání působilo na učitele motivačně). V současné době je velké množství školek v karanténě, některé i opakovaně (např. mateřské školky v Říčanech jsou uzavřené, jelikož byly všechny v karanténě), i v Praze 10 je již mnoho školek v karanténě, paní učitelky se cítí velmi ohroženy. Toto je velice složitá situace pro vedení mateřských škol, kdy je povinností vedoucího pracovníka ochraňovat zdraví dětí (zákon 561/2004 Sb., školský zákon) i svých zaměstnanců (zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví), jak toto splnit, když nadřízení úředníci nic neřeší, možná ani neví, jaká situace v mateřských školách je.

> více

Výzva z Facebooku MAP vzdělávání Prahy 10

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 22. října 2020 od 6.00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23.59 hod.) respektujte, prosím, zákazy, nařízení, omezení a doporučení.
Zvažte také, prosím, nezbytnost některých aktivit Vás i Vašich dětí, zejména jejich setkávání, pokud to není nezbytně nutné.
Promyslete také, v případě, že vykonáváte svou práci z domova, jste na mateřské či rodičovské dovolené nebo z jiného důvodu pobýváte doma, zda je nutné, aby Vaše dítě docházelo do mateřské školy.
Školy své aktivity stále omezují, aby nedocházelo k rizikovým situacím. Stále více je ale také zřejmé ubývání personálu, a tak se zajištěním jejich provozu stává složitou záležitostí.
Chraňte své děti i sebe před případnými zvýšenými riziky respiračních onemocnění včetně Covid-19.

Buďte zdrávi!


Znovuzavedení opatření v MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci přistupujeme od 19. 10. do 31. 10. k opatřením, která platila na jaře.

  • Vstup doprovodu dětí do budovy MŠ není dovolen.
  • Při vstupu bude dítěti měřena teplota, která může být přeměřena kdykoliv během dne.
  • Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte vyplní zákonní zástupci po nemoci dítěte nebo po jeho nepřítomnosti 3 a více dnů.
  • Do šatny a třídy dítě doprovodí zaměstnanec MŠ.
  • Před budovou doprovod dodržuje rozestupy 2 metry.
  • Po areálu MŠ se doprovod pohybuje se zakrytými ústy a nosem.
  • Při vyzvedávání zazvoníte na třídu a dítě opět doprovodí zaměstnanec MŠ.

Postup v dalších dnech bude upřesněn podle aktuální situace.

Děkujeme za spolupráci.


Svatováclavská slavnost – zrušení

SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST (24. 9. 2020) – ZRUŠENÍ vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v Praze(děti si slavnost užijí v dopoledních hodinách).


Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE KONAJÍ VE ČTVRTEK 3. 9. 2020 V 16.00 V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH


Školní rok 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK  2020/2021 ZAHAJUJEME V ÚTERÝ 1. 9. 2020


Hygienická a provozní opatření

HYGIENICKÁ A PROVOZNÍ PRAVIDLA MŠ ŠTĚCHOVICKÁ
a odloučeného pracoviště MŠ REMBRANDTOVA

platná od 1. 9. 2020

> více