Zápis do MŠ je v jednání

Vážení rodiče,

postup ohledně zápisu do mateřských škol je zatím v jednání. O všem budete včas informováni na našich webových stránkách.


Platby v době uzavření MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ NEPLAŤTE školné a zálohu na stravné za měsíc duben.

Další aktuální informace Vám včas oznámíme.


MČ Praha 10 uzavírá školky!

Od úterý 17. března až do odvolání budou zavřeny mateřské školy na Desítce.

Na mimořádném zasedání o tom rozhodla Rada MČ Praha 10, a to na základě aktuálního vývoje po víkendu, který přinesl další krizová opatření ze strany Vlády ČR.

Školky zůstávaly doposud na doporučení ze strany Magistrátu hl m. Prahy otevřené, aby městská část dále poskytovala tuto veřejnou službu. Zájem rodičů o školky však rychle klesá, stejně jako kapacity pedagogického personálu.


Prosba o součinnost

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vydanému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Vás od pondělí 16. 3. 2020 prosíme o zvýšenou spolupráci.

Pro zachování alespoň omezeného provozu mateřské školy pro děti, jejichž rodiče to nezbytně potřebují – nejsou na mateřské či rodičovské dovolené, nejsou doma s dítětem ze základní školy, nemají pracovní neschopnost či karanténu nebo neošetřují člena rodiny, Vás prosíme o zvážení docházky Vašeho dítěte do mateřské školy.

S ohledem na naši personální situaci, zajištění provozu a organizace školy bude mateřská škola i nadále otevřena pouze pro nezbytně nutnou docházku dětí, jejichž zákonný zástupce nespadá do výše zmíněných kategorií.

Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení, věříme, že díky všem opatřením se podaří situaci dobře zvládnout.

O obnovení běžného provozu budete včas informováni!

V Praze dne 15. 3. 2020

Děkujeme za pochopení.
Vedení MŠ


Opatření kvůli koronaviru

Vzhledem k epidemiologické situaci se z nařízení zřizovatele MČ Praha 10 ruší účast a konání všech hromadných akcí, a to až do odvolání (plavání atd.)

Opatření

Rodiče jsou zodpovědni za to, že děti navštěvující MŠ jsou ve výborném zdravotním stavu.

Při sebemenším zhoršení zdravotního stavu dítěte, je do MŠ nevoďte. Zvažte docházku svých dětí do kolektivního zařízení v nastalé situaci.


Jak postupovat po návratu ze zahraničí

Vážení rodiče,

Žádáme ty z vás, kteří se vracíte i s dětmi ze zahraničí, abyste přistupovali zodpovědně k příznakům nemocí (v souvislosti s koronavirem) a včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu.

Děkujeme za spolupráci


Zápis do MŠ Rembrandtova

Zápis do MŠ se koná

v úterý 5. 5. 2020,
od 9.00 do 18.00 hodin.


Den otevřených dveří v MŠ Rembrandtova

Den otevřených dveří se koná

ve středu 22. 4. 2020
od 13.00 do 16.30 hodin.


Vánoční přání 2019

Příjemný a klidný adventní čas, pohodové vánoční svátky plné zážitků s dětmi a v novém roce 2020 mnoho zdraví, spokojených dnů a pohody přeje

TÝM MŠ REMBRANDTOVA


Těšíme se na Vaše děti v ondělí 6. 1. 2020
(2. a 3. 1. 2020 je omezený provoz pro již přihlášené děti)


Provoz – podzimní prázdniny

V době podzimních prázdnin (29. a 30. 10. 2019) zajišťuje provoz pro děti z MŠ Rembrandtova MŠ ŠTĚCHOVICKÁ z provozních důvodů (malování školní kuchyně).

Děkujeme za pochopení.