Nový školní rok + třídní schůzky

Školní rok zahajujeme v pondělí 2. 9. 2019 (informace v sekci „PALETKA INFORMACÍ“ – změny o platbách).
Třídní seznamy najdete na hlavních dveřích do MŠ, variabilní symboly pro platby jsou k dispozici v šatnách tříd.

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 16.00 hodin ve třídě MOTÝLEK.