Karanténa – Motýlci

Třída Motýlci (děti přítomné ve školce v pondělí 24. 1. 2022) je do 29. 1. 2022 v karanténě.


Platba stravného

Vážení rodiče,

z důvodu růstů cen potravin se platby za stravné od 1.1. 2022 zvyšují na 45,- Kč/den/dítě; děti s OŠD budou hradit 47,- Kč/den/dítě. Záloha na stravné činí 990,- Kč. Žádáme o zvýšení trvalé platby s platností od února.

Děkujeme za pochopení


Vánoční přání 2021

Příjemný a klidný adventní čas,
pohodové vánoční svátky
plné zážitků s dětmi
a v novém roce 2022
mnoho zdraví,
spokojených dnů
a pohody
přeje

TÝM
MŠ REMBRANDTOVA

 

 

Na děti se těšíme v pondělí 3.1.2022


Oznámení

Z rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Štěchovická 1981/4, Praha10 s odloučeným pracovištěm MŠ Rembrandtova 2240/2 Praha10, se zkracuje provoz mateřské školy dne 23. 12. 2021 do 15.30 hod.

Mgr. Renata Nedvědová
ředitelka MŠ


Třídní schůzky – září 2021

Třídní schůzky se konají v úterý 7. 9. 2021 od 16.00 hodin.


Nový školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

Těšíme se 😊.

Třídní schůzky se budou konat v týdnu od 6. do 10. 9. 2021 (datum, program a organizace budou upřesněny).


Prázdninový provoz pro přihlášené děti

Prázdninový provoz pro přihlášené děti probíhá 26. 7. – 6. 8. 2021.

Režim návratu ze zahraničí MŠMT


Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22 se koná v úterý 15. 6. 2021 v 16.30 hodin na zahradě MŠ.


Vracíme se k normálnímu režimu

Vážení rodiče,

máme pro vás a děti dobrou zprávu.

Vzhledem k uvolnění restrikcí v rezortu školství se od 31. 5. 2021 vracíme normálnímu režimu ve školce i se vstupem rodičů do šaten za dodržení hygienických podmínek (respirátor, dezinfekce) a po domluvě s bruslařskou školou obnovujeme od pátku 4. 6. alespoň 4 lekce „Bruslení“ pro přihlášené děti (4. 6., 11 .6., 18. 6. a 25. 6.) Peníze za nevyčerpané lekce Vám budou vráceny po ukončení kurzu.

Těšíme se na to, že si alespoň na konci tohoto tak zvláštního roku děti užijí akce (vizte sekci Akce na webu) a ještě trochu si užijí sportování.


Omezení vstupu třetích osob do škol

Vážení rodiče,

v novelizovaném opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízeních od 24. 5. 2021 v příloze č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471 v bodě 8 se omezuje:

provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob /mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců do prostor školy nebo školského zařízení/ je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Naše plánované uvolnění všech restriktivních opatření a umožnění vstupu rodičům do MŠ nemůžeme zcela naplnit.

Chápeme frustrace z dlouhodobého omezení, prosíme však ještě o strpení do úplného uvolnění vstupů do MŠ.

Individuální nutné případy vstupů a předání dítěte rodiči z důvodu špatné adaptace dítěte umožníme.

Dále Vám oznamujeme, že plánované akce se budeme snažit uskutečnit ve venkovním prostředí, divadelní představení konaná v MŠ se snažíme domluvit odehráním např. 2x pro poloviční počet dětí /spojení pouze 2 tříd a dodržení vzdáleností a hygienických opatření/ nebo budou nahrazena jinými představeními dle možností účinkujících.

Věříme, že naše plánované akce nebudou dalšími nařízeními Ministerstva zdravotnictví a MŠMT rušena, že se povolí i zatím zakázaný výlet a všichni se opět navrátíme k normálnímu způsobu života.

Děkujeme Vám za pochopení a dosavadní součinnost.

Vedení MŠ Štěchovická a odloučeného pracoviště MŠ Rembrandtova