Prázdninový provoz pro přihlášené děti

Prázdninový provoz pro přihlášené děti probíhá 26. 7. – 6. 8. 2021.

Režim návratu ze zahraničí MŠMT


Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22 se koná v úterý 15. 6. 2021 v 16.30 hodin na zahradě MŠ.


Vracíme se k normálnímu režimu

Vážení rodiče,

máme pro vás a děti dobrou zprávu.

Vzhledem k uvolnění restrikcí v rezortu školství se od 31. 5. 2021 vracíme normálnímu režimu ve školce i se vstupem rodičů do šaten za dodržení hygienických podmínek (respirátor, dezinfekce) a po domluvě s bruslařskou školou obnovujeme od pátku 4. 6. alespoň 4 lekce „Bruslení“ pro přihlášené děti (4. 6., 11 .6., 18. 6. a 25. 6.) Peníze za nevyčerpané lekce Vám budou vráceny po ukončení kurzu.

Těšíme se na to, že si alespoň na konci tohoto tak zvláštního roku děti užijí akce (vizte sekci Akce na webu) a ještě trochu si užijí sportování.


Omezení vstupu třetích osob do škol

Vážení rodiče,

v novelizovaném opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízeních od 24. 5. 2021 v příloze č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471 v bodě 8 se omezuje:

provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob /mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců do prostor školy nebo školského zařízení/ je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Naše plánované uvolnění všech restriktivních opatření a umožnění vstupu rodičům do MŠ nemůžeme zcela naplnit.

Chápeme frustrace z dlouhodobého omezení, prosíme však ještě o strpení do úplného uvolnění vstupů do MŠ.

Individuální nutné případy vstupů a předání dítěte rodiči z důvodu špatné adaptace dítěte umožníme.

Dále Vám oznamujeme, že plánované akce se budeme snažit uskutečnit ve venkovním prostředí, divadelní představení konaná v MŠ se snažíme domluvit odehráním např. 2x pro poloviční počet dětí /spojení pouze 2 tříd a dodržení vzdáleností a hygienických opatření/ nebo budou nahrazena jinými představeními dle možností účinkujících.

Věříme, že naše plánované akce nebudou dalšími nařízeními Ministerstva zdravotnictví a MŠMT rušena, že se povolí i zatím zakázaný výlet a všichni se opět navrátíme k normálnímu způsobu života.

Děkujeme Vám za pochopení a dosavadní součinnost.

Vedení MŠ Štěchovická a odloučeného pracoviště MŠ Rembrandtova


Karanténní opatření ve třídách Kytičky a Berušky (děti přítomny v MŠ v pátek 14. 5. 2021)

17. 5. – 28. 5. 2021


Znovuotevření v plném provozu

Od pondělí 3. 5. 2021 znovuotevření MŠ v plném provozu 6.30 – 17.00 hodin.

Těšíme se 🙂


Informace k prázdninovému provozu

V sekci ZÁPIS naleznete informace k prázdninovému provozu.


Změna v testování

Důležité!!!

Změna v testování

Podle pokynu ředitelky odboru školství MHMP Vás informujeme o tom, že „k  provedení testu lze užít výhradně testů poskytnutých školou. Tj. testy přinesené ze strany třetích osob nelze akceptovat.“

Užití testů, kterým sice byla udělena výjimka, ale škola sama není schopna garantovat, že u testu nedošlo k neodbornému skladování, použití apod., nemá oporu v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.


Informace k nástupu dětí do MŠ

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ

V souvislosti s pokyny MŠMT, vyplývající z jednání vlády dne 6. 4. 2021
bude v pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz MŠ
POUZE pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí
v omezeném čase 7.00 – 16.30 hodin

  • Třídy z důvodu zachování principu homogenity budou rozděleny do skupin v maximálním počtu 15 dětí (nesmí se slučovat).
  • Všechny děti i zaměstnanci školy bezprostředně před vstupem do budovy otestováni na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a to 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Další info k testování naleznete zde níže, v sekci TESTOVÁNÍ.
  • Děti v mateřské škole nemusí nosit roušku ani respirátor, zaměstnanci budou používat respirátory.

O dalších bezpečnostních a hygienických opatřeních vás budeme informovat.

> více

Znovuotevření pro předškoláky

Vážení rodiče,

dnes naše mateřská škola obdržela celou řadu upřesňujících materiálů a pokynů z MŠMT ke znovuotevření mateřské školy pro předškoláky ke dni 12. 4.2021.

Máme stanovené jasné podmínky, jak pro rodiče, tak děti i zaměstnance. Nyní všechny organizační, hygienické a personální podmínky přizpůsobujeme právě obdrženým pokynům. Jelikož veškerá organizace je rozsáhlá a vyžaduje čas na přípravu, žádáme Vás o strpení.

Děkujeme.