Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná 6. 5. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin
(podrobné informace v sekci zápis)