Vážení rodiče,

Uvádíme kritéria a termíny pro náhradní prázdninový provoz.
Podmínky zápisu včas zveřejníme v závislosti na epidemiologické situaci, na pokynech MZ ČR a MČ Prahy 10.

Kritéria pro přijetí:

  • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
  • dítě musí být při nástupu do MŠ výhradně zdravé. Zákonný zástupce toto doloží při nástupu do náhradní MŠ čestným prohlášením
  • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
  • zákonný zástupce nesmí být doma na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ
zřízených MČ Praha 10

Období
1. – 3. 7. 2020Provoz dle aktuální epidemiologické situace
6. – 10. 7. 2020Všechny MŠ zavřené
13. 7. – 24. 7. 2020MŠ Zvonková
MŠ Troilova
MŠ U Roháčových kasáren
27. 7. – 7. 8. 2020MŠ Nučická
MŠ Tolstého
MŠ Vladivostocká
10. 8. – 21. 8. 2020MŠ Benešovská (pracoviště MŠ Na Sychrově)
MŠ Kodaňská
MŠ Omská
24. 8. – 31. 8. 2020Přípravný týden, všechny MŠ zavřené