INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Ti z Vás, kteří mají zájem umístit dítě k náhradnímu prázdninovému provozu do 20. 5. 2020 napište na adresu ms.rembrandtova@tiscali.cz

1) jméno a příjmení dítěte
2) data od kdy do kdy potřebujete dítě umístit
3) školu, do které dítě budete chtít zapsat, viz níže.

Přihlášku na prázdninový provoz si stáhněte z webových stránek dané mateřské školy a postupujte podle jejich pokynů. Kopie evidenčních listů zašleme my.

Vyplněnou žádost o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu zákonný zástupce dítěte odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, jedním z těchto způsobů:

1) prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;

2) elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) poštou

4) osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

Termín zápisu k náhradnímu prázdninovému provozu je:

21. – 25. 5. 2020

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí sdělí zákonným zástupcům dítěte, zda je v jejich požadovaném termínu v MŠ volno, popřípadě nabídne jiný, volný termín, a také sdělí bankovní spojení a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu školného a stravného.

Na případné hotovostní platbě se zákonní zástupci předem domluví s ředitelkou náhradní MŠ. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech. Po uhrazení těchto plateb může být dítě do MŠ přijato.