Vážení rodiče,

mateřská škola bude otevřena ode dne 25. 5. 2020 v omezeném režimu, a tak prosíme Vás, rodiče o spolupráci. Abychom mohli zajistit hygienické podmínky a ochránit zdraví dětí a zaměstnanců školy, bude kapacita tříd snížena. Z těchto důvodů (snížený počet zaměstnanců, hygienická a proti epidemiologická opatření v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR) budeme ve škole otevírat pouze 2 třídy po 20 ti dětech, a to v čase od 7.00 do 16.00.

Škola bude otevřena zejména pro děti rodičů, kteří nemohou zajistit jejich péči v domácím prostředí. Prosíme rodiče, aby z důvodu nešíření koronavirové nákazy, pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte do MŠ.

K docházce budou přijímány jen zdravé děti, které budou schopné přizpůsobit se stanovenému režimu. U dětí, trpících alergií v jarním období, bude třeba doplnění lékařského potvrzení, že dítě je léčeno alergologem a také u dětí, které jsou léčeny s kožními ekzémy. Projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění a učitelka je nemusí poznat.

Pokud vaše dítě do MŠ nenastoupí bude mu odpuštěno školné a samozřejmě i záloha na stravné.Stejně tak Vám bude navrácena částka na úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné za období, kdy byl oficiálně přerušen provoz školy. Vyúčtování proběhne během července.

Z těchto důvodů Vás žádáme o nahlášení do 19. 5. 2020 na email ms.rembrandtova@tiscali.cz, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí nebo ne a zda jen na dopoledne nebo celodenně.

Ti, co se omlouvali již dříve, hlásit nemusí.

Podmínky při vstupu do MŠ:

 • Vyplnění čestného prohlášení o zdravotním stavu dítěte, které odevzdáte při otevření školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole. Čestné prohlášení ke stažení zde.
 • Před MŠ bude dodržován odstup 2 metry.
 • Rodič bude mít po celou dobu své přítomnosti v areálu školy nasazenou roušku!
 • Před vstupem do MŠ si dítě vydesinfikuje ruce.
 • Dítě předáte ve dveřích zaměstnanci MŠ, kde mu bude změřena teplota. Pokud bude bez teploty zaměstnanec jej doprovodí do šatny, dohlédne na jeho převlečení a doprovodí ho do třídy.

S teplotou nebude dítě přijato. V případě jakéhokoli příznaku nemoci během dne jsou rodiče povinni si nemocné dítě ihned vyzvednout.

 • Při vyzvedávání zazvoníte na třídu a zaměstnanec MŠ Vám dítě předá opět ve dveřích MŠ. Pokud budou děti odpoledne na školní zahradě, vyzvednete si jej v bezpečné, označené zóně.
 • Děti budou dodržovat hygienické zásady včetně mytí rukou.
 • Pobyt dětí ve školce bude většinou na zahradě dle počasí. Při odpoledním pobytu dětí na zahradě bude školka uzavřena, děti budou domů odcházet rovnou ze zahrady, k dispozici budou pouze zahradní toalety, tekoucí voda a desinfekce.
 • Děti si s sebou nebudou nosit žádné hračky, ani plyšáky na spaní.
 • Veškeré oblečení/včetně pyžama/ se každý týden vymění za čisté.
 • Každé dítě bude mít s sebou v šatně v uzavíratelném sáčku roušku pro případ onemocnění v průběhu dne.
 • Ostatní oblečení-na zahradu a jiné do třídy-budou mít dětí v podepsaných igelitových taškách, tak aby se zabránilo vzájemnému dotýkání/ne látkové sáčky, ne ramínka/
 • V případě výskytu onemocnění koronavirem budeme postupovat podle nařízení Ministerstva zdravotnictví a HS HLMP-karanténa, případně znovu uzavření MŠ.
 • Skupiny ve třídách budou tvořeny podle potřeb k zajištění bezpečného provozu.
 • Rodič je povinen seznámit se s výše uvedenými podmínkami a řídit se jimi.

Věříme, že chápete současnou mimořádnou situaci a předem děkujeme za zodpovědná rozhodnutí a spolupráci, bez níž se neobejdeme.

Naší snahou je zajistit bezpečnost a v rámci možností ochránit zdraví Vašich dětí a našich zaměstnanců školy.

Děkujeme za spolupráci a Vaši součinnost.

Tým MŠ Rembrandtova