HYGIENICKÁ A PROVOZNÍ PRAVIDLA MŠ ŠTĚCHOVICKÁ
a odloučeného pracoviště MŠ REMBRANDTOVA

platná od 1. 9. 2020

(na základě zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, §22 a §29 – povinnost škol i zákonných zástupců ochraňovat zdraví a bezpečnost dětí a nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020)

  • Do budovy MŠ doprovodí dítě pouze 1 člen rodiny.
  • Doprovod dětí vstupuje do budovy vždy s rouškou a při vstupu si desinfikuje ruce (děti bez roušky).
  • V šatně dětí se doprovod zdrží jen nezbytně nutnou dobu (ne více než 5 dospělých a 5 dětí).
  • V budově MŠ se doprovod dětí zdrží také nezbytně nutnou dobu.
  • Doprovod předá dítě učitelce ve dveřích třídy – vstup do tříd není dovolen.
  • Do poličky v šatně dají rodiče dětem 2 hygienické roušky v uzavřeném sáčku pro případ výskytu onemocnění Covid-19.
  • V případě výskytu nemoci Covid-19 v MŠ začínají platit zvýšená hygienická a provozní opatření (viz. webové stránky).
  • Při odpoledním vyzvedávání platí stejná pravidla v budově MŠ, na zahradě být roušky nemusí.
  • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků Covid-19 /teplota, kašel, rýma/ bude mu neprodleně nasazena rouška a vyčká se zaměstnancem školy v samostatné místnosti. Ihned bude informován zákonný zástupce dítěte, který má povinnost si dítě okamžitě vyzvednout a informovat ošetřujícího lékaře dítěte.
  • Dítě se po nemoci nebo po delší nepřítomnosti může vrátit zpět do kolektivu buď s lékařskou zprávou, která bude obsahovat informaci o neexistenci virového onemocnění nebo s čestným prohlášením zákonných zástupců.