S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 22. října 2020 od 6.00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23.59 hod.) respektujte, prosím, zákazy, nařízení, omezení a doporučení.
Zvažte také, prosím, nezbytnost některých aktivit Vás i Vašich dětí, zejména jejich setkávání, pokud to není nezbytně nutné.
Promyslete také, v případě, že vykonáváte svou práci z domova, jste na mateřské či rodičovské dovolené nebo z jiného důvodu pobýváte doma, zda je nutné, aby Vaše dítě docházelo do mateřské školy.
Školy své aktivity stále omezují, aby nedocházelo k rizikovým situacím. Stále více je ale také zřejmé ubývání personálu, a tak se zajištěním jejich provozu stává složitou záležitostí.
Chraňte své děti i sebe před případnými zvýšenými riziky respiračních onemocnění včetně Covid-19.

Buďte zdrávi!