Krásné a pohodové vánoční
svátky plné zážitků,
v novém roce 2021
co nejvíce zdraví, klid,
pohodu a lepší časy

přeje
TÝM MŠ REMBRANDTOVA

Těšíme se na Vaše děti v pondělí 4. 1. 2021