Vážení rodiče,

Krizovým opatřením vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 byly provozy mateřských škol i stravování od 1. 3. do 21. 3. 2021 uzavřeny.

Informace k žádostem o ošetřovné naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje a nevydává žádné potvrzení. Po dobu uzavření MŠ se odečte adekvátní část školného.

Pro rodiče pracující v kritické infrastruktuře informace zde: https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/otevirame-skoly-a-skolky-pro-deti-rodicu-klicovych-profesi?articleid=3371

Pokud si ještě potřebujete vyzvednout věci svých dětí, přijďte si od 2. 3. do 5. 3. v čase od 8.00 do 11.00 hodin.

Přejeme všem hlavně zdraví, opatrujte se a snad se všichni brzy setkáme.