INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ

V souvislosti s pokyny MŠMT, vyplývající z jednání vlády dne 6. 4. 2021
bude v pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz MŠ
POUZE pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí
v omezeném čase 7.00 – 16.30 hodin

 • Třídy z důvodu zachování principu homogenity budou rozděleny do skupin v maximálním počtu 15 dětí (nesmí se slučovat).
 • Všechny děti i zaměstnanci školy bezprostředně před vstupem do budovy otestováni na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a to 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Další info k testování naleznete zde níže, v sekci TESTOVÁNÍ.
 • Děti v mateřské škole nemusí nosit roušku ani respirátor, zaměstnanci budou používat respirátory.

O dalších bezpečnostních a hygienických opatřeních vás budeme informovat.

TESTOVÁNÍ

Dle Mimořádného opatření MZ musí být všechny děti i zaměstnanci školy bezprostředně před vstupem do budovy otestováni na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Toto testování musí být provedeno ve škole, nikoliv doma. V naší mateřské škole bude vzhledem ke speciálním potřebám žáků prováděno rodiči nebo doprovázející osobou ráno po příchodu do školy 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovací sady obdrží rodiče v mateřské škole.

Pokud dítě nebude v tyto testovací dny přítomno, bude testováno první den příchodu do školy.

Organizace testování v naší škole

 • Testování 2x týdne antigenním testem výtěrem z dutiny nosní, frekvence pondělí, čtvrtek
 • S ohledem na zajištění pohody při testování, budou dětem test provádět zákonní zástupci nebo doprovázející osoba s plnou mocí k testování od zákonných zástupců
 • V testovací den je třeba počítat s časovou rezervou 15-20 minut na test
 • U vstupu do budovy obdrží zák. zástupce test s číslem dítěte
 • Testovací místo-hala školy po dvou dětech, čekací doba před MŠ
 • Před samotným testem je nutná desinfekce rukou
 • V testovacím prostoru provede rodič dítěti výtěr z přední části nosní dutiny pod dohledem pracovníka mateřské školy
 • Poté předá na připravený stolek svůj test k evidenci a vyhodnocení zaměstnanci mateřské školy
 • Rodič s dítětem vyčká na výsledek testu cca 15-20 minut v prostoru před mateřskou školou s dodržením rozestupů mezi jednotlivými osobami 1,5 – 2 metry a ochranou dýchacích cest respirátorem
 • Testování přineseným testem-test musí mít certifikaci k použití ve školách, certifikát přineste s sebou

Vyhodnocení a co dál

 • Výsledek je negativní – HURÁ! Dítě může do školky
 • Výsledek je pozitivní – JE NÁM LÍTO, ale dítě do školky nesmí
 1. Pozitivní výsledek první testovací den – dítě odchází domů, musí podstoupit PCR test
 2. Pozitivní výsledek další testovací den – celá skupina ve třídě jde domů, pozitivní dítě jde na PCR test, všichni čekáme na výsledky testu, je-li pozitivní PCR test, následuje karanténa

Kdy se testování neprovádí

 • U osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hodin a je-li dítě bezpříznakové a nebyla mu nařízena karanténa
 • U osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid -19 izolaci ve stanoveném rozsahu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů – bude nutné předložit potvrzením od lékaře nebo zprávu z laboratoře o prvním pozitivním testu
 • U osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů

V případě, že zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nebude přítomnost dítěte ve škole umožněna a bude se vzdělávat doma ne distančně. Dítě je z docházky do MŠ omluveno, jako v případě nemoci. Další důležité informace – viz Dodatek Školního řádu – bude doplněno.