Vážení rodiče,

v novelizovaném opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízeních od 24. 5. 2021 v příloze č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471 v bodě 8 se omezuje:

provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob /mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců do prostor školy nebo školského zařízení/ je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Naše plánované uvolnění všech restriktivních opatření a umožnění vstupu rodičům do MŠ nemůžeme zcela naplnit.

Chápeme frustrace z dlouhodobého omezení, prosíme však ještě o strpení do úplného uvolnění vstupů do MŠ.

Individuální nutné případy vstupů a předání dítěte rodiči z důvodu špatné adaptace dítěte umožníme.

Dále Vám oznamujeme, že plánované akce se budeme snažit uskutečnit ve venkovním prostředí, divadelní představení konaná v MŠ se snažíme domluvit odehráním např. 2x pro poloviční počet dětí /spojení pouze 2 tříd a dodržení vzdáleností a hygienických opatření/ nebo budou nahrazena jinými představeními dle možností účinkujících.

Věříme, že naše plánované akce nebudou dalšími nařízeními Ministerstva zdravotnictví a MŠMT rušena, že se povolí i zatím zakázaný výlet a všichni se opět navrátíme k normálnímu způsobu života.

Děkujeme Vám za pochopení a dosavadní součinnost.

Vedení MŠ Štěchovická a odloučeného pracoviště MŠ Rembrandtova