Z rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Štěchovická 1981/4, Praha10 s odloučeným pracovištěm MŠ Rembrandtova 2240/2 Praha10, se zkracuje provoz mateřské školy dne 23. 12. 2021 do 15.30 hod.

Mgr. Renata Nedvědová
ředitelka MŠ