Author Archive

 Informace k nástupu dětí do MŠ

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ V souvislosti s pokyny MŠMT, vyplývající z jednání vlády dne 6. 4. 2021bude v pondělí 12. 4. 2021 obnoven provoz MŠPOUZE pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesív omezeném čase 7.00 – 16.30 hodin Třídy z důvodu zachování principu homogenity budou rozděleny do skupin v maximálním počtu 15 dětí (nesmí se slučovat). […] Znovuotevření pro předškoláky

Vážení rodiče, dnes naše mateřská škola obdržela celou řadu upřesňujících materiálů a pokynů z MŠMT ke znovuotevření mateřské školy pro předškoláky ke dni 12. 4.2021. Máme stanovené jasné podmínky, jak pro rodiče, tak děti i zaměstnance. Nyní všechny organizační, hygienické a personální podmínky přizpůsobujeme právě obdrženým pokynům. Jelikož veškerá organizace je rozsáhlá a vyžaduje čas na […] Mateřská škola uzavřena

MŠ UZAVŘENA 🙁ALE TĚŠÍME SE NA VÁS 🙂 (O změnách budeme ihned informovat) Povinné předškolní vzdělávání při uzavření MŠ

Povinné předškolní vzdělávání bude zajištěno distančně, zasláním vzdělávací nabídky a plánu činností  na vaše e- maily. Úplata za předškolní vzdělávání – březen 2021

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021: bude odečtena poměrná část za dobu, po kterou bude MŠ uzavřena. Uzavření MŠ

Vážení rodiče, Krizovým opatřením vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 byly provozy mateřských škol i stravování od 1. 3. do 21. 3. 2021 uzavřeny. Informace k žádostem o ošetřovné naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Podle nových pravidel škola již nevyplňuje a nevydává žádné potvrzení. Po dobu uzavření MŠ se odečte adekvátní část školného. Pro rodiče […] Karanténní opatření

Karanténní opatření 16. 2. – 25. 2. 2021 včetně. Ve dnech 11. a 12. 2. 2021 došlo ke kontaktu s Covid pozitivní osobou (zaměstnanec MŠ), 15. 2. s Covid pozitivním dítětem. Rozhodnutí hygieny ke stažení.Rozhodnutí hygieny – prodloužení karantény. Vánoční přání 2020

Krásné a pohodové vánočnísvátky plné zážitků,v novém roce 2021co nejvíce zdraví, klid, pohodu a lepší časy přejeTÝM MŠ REMBRANDTOVA Těšíme se na Vaše děti v pondělí 4. 1. 2021 Covid-19 – situace v mateřských školách

Vážení rodiče, v době, kdy je v celé zemi nařízeno omezování sociálních kontaktů a další nařízení, např. venku spolu mohou jít 2 lidé, v místnosti také 2 lidé, zavírána jsou kadeřnictví, pedikúry, obchody, knihovny…, kde se setkají 2-10 lidí, tak učitelky mateřské školy tráví s dětmi ve třídě (mnohdy naplněné nejméně 20 dětmi, zapsáno 28) nepřetržitě nejméně 6 […] Výzva z Facebooku MAP vzdělávání Prahy 10

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 22. října 2020 od 6.00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23.59 hod.) respektujte, prosím, zákazy, nařízení, omezení a doporučení.Zvažte také, prosím, nezbytnost některých aktivit Vás i Vašich dětí, zejména jejich setkávání, […]