Archive for the 'Nezařazené' Category

Třídní schůzky – září 2021

Třídní schůzky se konají v úterý 7. 9. 2021 od 16.00 hodin.Nový školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021. Těšíme se 😊. Třídní schůzky se budou konat v týdnu od 6. do 10. 9. 2021 (datum, program a organizace budou upřesněny).Prázdninový provoz pro přihlášené děti

Prázdninový provoz pro přihlášené děti probíhá 26. 7. – 6. 8. 2021. Režim návratu ze zahraničí MŠMTSchůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22 se koná v úterý 15. 6. 2021 v 16.30 hodin na zahradě MŠ.Vracíme se k normálnímu režimu

Vážení rodiče, máme pro vás a děti dobrou zprávu. Vzhledem k uvolnění restrikcí v rezortu školství se od 31. 5. 2021 vracíme normálnímu režimu ve školce i se vstupem rodičů do šaten za dodržení hygienických podmínek (respirátor, dezinfekce) a po domluvě s bruslařskou školou obnovujeme od pátku 4. 6. alespoň 4 lekce „Bruslení“ pro přihlášené děti (4. 6., 11 .6., […]Omezení vstupu třetích osob do škol

Vážení rodiče, v novelizovaném opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízeních od 24. 5. 2021 v příloze č. 3 usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 č. 471 v bodě 8 se omezuje: provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob /mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků […]Karanténní opatření – Kytičky a Berušky

Karanténní opatření ve třídách Kytičky a Berušky (děti přítomny v MŠ v pátek 14. 5. 2021) 17. 5. – 28. 5. 2021Znovuotevření v plném provozu

Od pondělí 3. 5. 2021 znovuotevření MŠ v plném provozu 6.30 – 17.00 hodin. Těšíme se 🙂Informace k prázdninovému provozu

V sekci ZÁPIS naleznete informace k prázdninovému provozu.Změna v testování

Důležité!!! Změna v testování Podle pokynu ředitelky odboru školství MHMP Vás informujeme o tom, že „k  provedení testu lze užít výhradně testů poskytnutých školou. Tj. testy přinesené ze strany třetích osob nelze akceptovat.“ Užití testů, kterým sice byla udělena výjimka, ale škola sama není schopna garantovat, že u testu nedošlo k neodbornému skladování, použití apod., nemá oporu […]