Charakteristika

MŠ Rembrandtova je od 1.10.2004 z rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 10 odloučeným pracovištěm MŠ Štěchovická.

V budově z roku 1972, která je po částečné rekonstrukci, jsou v provozu 4 třídy (Kytičky, Sluníčka, Berušky a Motýlci). Budova má velkou zahradu se spoustou vzrostlých jehličnatých i listnatých stromů a keřů vybavenou dřevěným domečkem a průlezkami, pro horké dny pergolami nad pískovišti a zrekonstruovaným mlhovištěm. MŠ se nachází v těsné blízkosti stanice metra A – Skalka.

O vaše děti pečuje tým:

8 pedagogů
+ 3 kuchařky, školnice a 2 uklizečky

DSC03800

Koncepce

Dětem nabízíme rodinné prostředí, klidnou a laskavou péči. Našim cílem je rozvoj dětských schopností s individuálním přístupem v úzké spolupráci s rodinou.

Naším úkolem je vést děti ke zdravému, pozitivnímu přístupu k životu i přírodě, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si pomáhat, chránit zdraví, přírodu i životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu a přípravu na vstup do základní školy. Pracujeme podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“, máme zpracován školní vzdělávací program „HRAJEME SI CELÝ ROK“ s mottem „Z hravé školky hravě do školy“.

 

Orientační režim dne

ČasAktivita
6:30 - 8:30Scházení dětí
8:30 - 10:00Svačina, řízené činnosti
10:00 - 11:30Pobyt venku
11:30 - 14:30Oběd, odpočinek (předškoláci ve II.pololetí šk.r. - předškolní příprava)
14:30 - 17:00Svačina, volné hry