• Předškoláci navštíví ZŠ Rybníčky i ZŠ Olešská
 • Předškoláci ve II.pololetí šk. roku absolvují předškolní přípravu
 • Testy školní zralosti – spolupráce s Ped.psych. poradnou Jabloňová
 • Besídky
  • vánoční
  • ke Dni matek
 • Zahradní slavnost na začátku školního roku
 • Dílničky pro děti a rodiče – vánoční a velikonoční
 • Mikulášská nadílka
 • Účast na akcích MČ Praha 10 – vánoční výstava, vánoční vystoupení
 • Divadla účinkující v MŠ
 • Polodenní výlet
 • Den otevřených dveří pro rodiče
 • Návštěva knihovny na Skalce – předškoláci
 • Karneval ke Dni dětí
 • Poslední zvonění pro předškoláky
 • Školka v přírodě (dle zájmu rodičů)

Kroužky

 • Výuka plavání – bazén Hostivař
 • Pohybový kroužek – studio BALANC
 • Keramika
 • Šikovné ruce