Školka v přírodě – 1. den (příjezd)

Dojeli jsme dobře a všechno, včetně počasí je skvělé, zítra jdeme po stopách Krkonoše, děti moc pozdravují a jsou spokojené.


Prázdninový provoz 2017 – přijaté děti

Všechny přihlášené děti jsou přijaty k prázdninovému provozu 2017 (17.7. – 28.7.) v MŠ Rembrandtova.


Zápisy k prázdninovému provozu

Zápisy k prázdninovému provozu se konají v příslušných MŠ vždy od 14 do 18 hodin

22.května 2017 – MŠ Štěchovická (školné 345,- Kč, stravné 37,- Kč/den, OŠD 39,- Kč/den) 

22.května 2017 – MŠ Rembrandtova (školné 345,- Kč, stravné 37,- Kč/den, OŠD 39,- Kč/den)

24.května 2017 – MŠ Hřibská (školné 380,- Kč, stravné 35,- Kč/den, OŠD 37,- Kč/den)   

30.května 2017 – MŠ Ve stínu (školné 370,- Kč, stravné 35,- Kč/den, OŠD 37,- Kč/den)


Prázdninový provoz 2017

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ

školní rok 2016/17

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených MČ Praha 10 a to nejvýše na dobu 4 týdnů.

Rodiče se dostaví k zápisu do MŠ, která bude zajišťovat prázdninový provoz, odevzdají potvrzený zápis, zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude zapsáno. MŠ zapisuje do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili školné a stravné.

 

Do 18. května 2017 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, kam chtějí své dítě přihlásit a požádají ředitelku (zástupkyni ředitelky) MŠ o kopii zápisového listu.

  

Prázdninový provoz  MŠ 2017

3.7. – 14.7. 2017 MŠ Štěchovická
17.7. – 28. 7. 2017 MŠ Rembrandtova
31.7. – 11.8. 2017 MŠ Hřibská
14.8. – 25. 8. 2017 MŠ Ve Stínu
28.8. – 31.8 2017 bez provozu

  

Podrobnosti o zápisu do jednotlivých MŠ budou sděleny ihned po obdržení informací z těchto MŠ.


Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018  se koná 4. 5. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin. Bližší informace v sekci „Zápis do MŠ“ a podsekcích.


Vánoční přání 2017

Pohodové prožití vánočních svátků
a v novém roce 2017 hodně zdraví, životních úspěchů a radostí z vašich dětí

přeje
tým MŠ Rembrandtova


Vánoční prázdniny 2016

Vánoční prázdniny 2016

Pátek 23.12.2013 – provoz MŠ Štěchovická

(pro přihlášené děti)

 

27.12. -30.12.2016 – provoz MŠ Bajkalská

(pro přihlášené děti)

 

Pondělí 2.1.2017 – provoz MŠ Rembrandtova

(pro přihlášené děti)

 

Od úterý 3.1.2017 – MŠ Rembrandtova – normální provoz


Provoz o vánočních prázdninách

Provoz o vánočních prázdninách (27.12.-30.12..2016) zajišťuje pro přihlášené děti MŠ Bajkalská (MŠ Rembrandtova uzavřena)


Vánoční výstavu pořádanou MČ Praha 10 „Svět kolem nás a vánoční čas“ můžete navštívit v Galerii v pátém patře Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68  od 23.11.2016 do 6.1.2017.


Vítáme děti i rodiče v novém školním roce 2016/17 (zahajujeme ve čtvrtek 1.9.2016)
Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 8.9.2016 v 16.00 hodin.