Školka v přírodě – 5. den

V pátek nám Krakonoš doručil diplomy a užili jsme si karneval, jen se nám trochu pokazilo počasí, ale náladu nám to nezkazí!


Školka v přírodě – 4. den

Dnes jsme hledali Krakonošuv poklad a opekli si špekáčky. Počasí krásné, všichni jsou spokojení.


Školka v přírodě – 3. den

Dnes jsme navštívili dětské ZOO hřiště, kde jsme si prohlédli osliky, kůzlátka a ovečky. Všichni jsou zdraví a veselí, počasí skvělé.


Školka v přírodě – 2. den

Milí rodiče,

dnes jsme prošli na radu Krakonoše Lufťáckou cestu – protože jsme splnili všechny úkoly, máme diplom a samolepky. Počasí je bez deště a trošku chladnější, na výlety ideální. Děti jsou v pohodě a zdravé, nikdo si nestýská.


Školka v přírodě – 1. den (příjezd)

Dojeli jsme dobře a všechno, včetně počasí je skvělé, zítra jdeme po stopách Krkonoše, děti moc pozdravují a jsou spokojené.


Prázdninový provoz 2017 – přijaté děti

Všechny přihlášené děti jsou přijaty k prázdninovému provozu 2017 (17.7. – 28.7.) v MŠ Rembrandtova.


Zápisy k prázdninovému provozu

Zápisy k prázdninovému provozu se konají v příslušných MŠ vždy od 14 do 18 hodin

22.května 2017 – MŠ Štěchovická (školné 345,- Kč, stravné 37,- Kč/den, OŠD 39,- Kč/den) 

22.května 2017 – MŠ Rembrandtova (školné 345,- Kč, stravné 37,- Kč/den, OŠD 39,- Kč/den)

24.května 2017 – MŠ Hřibská (školné 380,- Kč, stravné 35,- Kč/den, OŠD 37,- Kč/den)   

30.května 2017 – MŠ Ve stínu (školné 370,- Kč, stravné 35,- Kč/den, OŠD 37,- Kč/den)


Prázdninový provoz 2017

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ

školní rok 2016/17

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených MČ Praha 10 a to nejvýše na dobu 4 týdnů.

Rodiče se dostaví k zápisu do MŠ, která bude zajišťovat prázdninový provoz, odevzdají potvrzený zápis, zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude zapsáno. MŠ zapisuje do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili školné a stravné.

 

Do 18. května 2017 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, kam chtějí své dítě přihlásit a požádají ředitelku (zástupkyni ředitelky) MŠ o kopii zápisového listu.

  

Prázdninový provoz  MŠ 2017

3.7. – 14.7. 2017 MŠ Štěchovická
17.7. – 28. 7. 2017 MŠ Rembrandtova
31.7. – 11.8. 2017 MŠ Hřibská
14.8. – 25. 8. 2017 MŠ Ve Stínu
28.8. – 31.8 2017 bez provozu

  

Podrobnosti o zápisu do jednotlivých MŠ budou sděleny ihned po obdržení informací z těchto MŠ.


Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018  se koná 4. 5. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin. Bližší informace v sekci „Zápis do MŠ“ a podsekcích.


Vánoční přání 2017

Pohodové prožití vánočních svátků
a v novém roce 2017 hodně zdraví, životních úspěchů a radostí z vašich dětí

přeje
tým MŠ Rembrandtova