Platby – školné i stravné

pro školní rok 2017/18

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol Vašeho dítěte se mění každoročně, proto sledujte vývěsku na MŠ (září každého školního roku či červen školního roku končícího).

 

Školné:   780,- Kč/měsíc

(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Číslo účtu:

030015-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Stravné:   850,- Kč/měsíc

(záloha – vyúčtování pololetně)

Číslo účtu:

000035-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Jednorázová roční platba na akce MŠ (divadla, výlety, oslava dne dětí, karneval, Vánoce, odchod dětí do ZŠ a další ) – rada rodičů

1000,- Kč

Číslo účtu: 060011-0292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

(na každý rok nový, k dispozici v šatnách tříd a na nástěnce ve vstupní hale MŠ)