Zaměstnanci MŠ Rembrandtova

Pedagogický sbor:

Mgr. Nedvědová Renata, ředitelka MŠ Štěchovická s odloučeným pracovištěm MŠ Rembrandtova – kmenově v MŠ Štěchovická

Bc. Marková Alena, učitelka MŠ – zástupkyně ředitelky

 • Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze, obor Školský management na Pedagogické fakultě UK Praha
 • Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, vzdělávací programy akreditované MŠMT se zaměřením na školskou legislativu, grafomotoriku a nápravu grafomotorických obtíží, kurz keramiky, základy první pomoci pro pedagogy
 • Profesní motto: “Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných.“

 

 

 

 

 

Gabrielová Renata, učitelka MŠ

 • Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně-obor speciální pedagogika a Střední pedagogickou školu Futurum v Praze- obor předškolní pedagogika
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT se zaměřením na logopedii, dyslalii, bezpečnost pobytu v MŠ, kreativní výtvarné techniky, polytechnickou výchovu
 • Kurz zdravotník zotavovacích akcí – je zdravotním preventistou školy

 

 

 

 

 

 

Kněžková Dana, učitelka MŠ

 • Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT týkající se grafomotofiky, jógy pro děti, hodnocení a sebehodnocení dětí, šikana a hledání příčin kázeňských problémů a základy první pomoci pro pedagogy.
 • Působila jako speciální pedagog, středoškolní pedagog i jako konzultant při organizaci vzdělávacích akcí v oblasti osobnostního rozvoje
 • Profesní postoj „Vnímám pedagogiku mimo jiné jako způsob, jak řešit obecné lidské záležitosti. Práce s dětmi je umění, jak dětem ve vzájemných souvislostech přenášet znalosti, dovednosti a mezigenerační zkušenosti“

 

 

 

 

Vrkotová Renata, učitelka MŠ

 • Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT se zaměřením na hudební výchovu, pohybové aktivity (jóga pro předškolní děti), kreativní tvoření, práce s přírodním materiálem, předčtenářskou gramotnost
 • Zúčastnila se seminářů k programu „Začít spolu“ (alternativní pedagogický přístup se zaměřením na dítě)

 

 

 

 

 

 

Sklenská Lucie, učitelka MŠ

 • Vystudovala Střední pedagogickou školu v Krnově – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT se zaměřením na sociální dovednosti pedagoga, předmatematické představy, grafomotoriku, nápravu grafomotorických obtíží, práci s neklidnými a nesoustředěnými dětmi a hledání příčin kázeňských problémů, podporu řečového vývoje dětí a prevenci řečových vad
 • Absolvovala seminář „METODA DOBRÉHO STARTU“ – prevence poruch učení, rozvoj vnímání, řeči, psychomotoriky a grafomotoriky

 

 

 

 

 

Vosátková Simona, učitelka MŠ

 • Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze – obor Předškolní pedagogika
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT zaměřené na osobnostně sociální výchovu „Hra jako vstup do života“ a logopedii „Podpora řečového vývoje dětí ve věku 3-6 let“

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádníková Veronika, učitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokorná Iveta, učitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní zaměstnanci:

O čistotu se starají:

 • Vokounová Milena, školnice, pokladník MŠ
 • Čechová Lenka

 

Dobroty chystají:

 • Volínová Blanka, vedoucí školní jídelny
 • Caltová Věra, kuchařka
 • Vacíková Lenka, kuchařka
 • Nemergutová  Jana, kuchařka