Zaměstnanci MŠ Rembrandtova

Pedagogický sbor:

Mgr. Nedvědová Renata, ředitelka MŠ Štěchovická s odloučeným pracovištěm MŠ Rembrandtova – kmenově v MŠ Štěchovická

Bc. Marková Alena, učitelka MŠ – zástupkyně ředitelky

 • Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze, obor Školský management na Pedagogické fakultě UK Praha
 • Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, vzdělávací programy akreditované MŠMT se zaměřením na školskou legislativu, grafomotoriku a nápravu grafomotorických obtíží, kurz keramiky, základy první pomoci pro pedagogy
 • Profesní motto: “Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných.“

 

 

 

 

 

 

Kněžková Dana, učitelka MŠ

 • Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT týkající se grafomotofiky, jógy pro děti, hodnocení a sebehodnocení dětí, šikana a hledání příčin kázeňských problémů a základy první pomoci pro pedagogy.
 • Působila jako speciální pedagog, středoškolní pedagog i jako konzultant při organizaci vzdělávacích akcí v oblasti osobnostního rozvoje
 • Profesní postoj „Vnímám pedagogiku mimo jiné jako způsob, jak řešit obecné lidské záležitosti. Práce s dětmi je umění, jak dětem ve vzájemných souvislostech přenášet znalosti, dovednosti a mezigenerační zkušenosti“

 

 

 

 

Vrkotová Renata, učitelka MŠ

 • Vystudovala maturitní obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT se zaměřením na hudební výchovu, pohybové aktivity (jóga pro předškolní děti), kreativní tvoření, práce s přírodním materiálem, předčtenářskou gramotnost
 • Zúčastnila se seminářů k programu „Začít spolu“ (alternativní pedagogický přístup se zaměřením na dítě)

 

 

 

 

 

 

Vosátková Simona, učitelka MŠ

 • Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze – obor Předškolní pedagogika
 • Absolvovala vzdělávací programy akreditované MŠMT zaměřené na osobnostně sociální výchovu „Hra jako vstup do života“ a logopedii „Podpora řečového vývoje dětí ve věku 3-6 let“

 

 

 

 

 

 

 

 

Rystonová Veronika, učitelka MŠ

 • Vystudovala střední školu veřejné správy ve Stříbře
 • Studuje VOŠ sociálně pedagogickou Jabok a střední školu BEAN – předškolní a mimoškolní pedagogika, absolvovala kurzy a semináře akreditované MŠMT (muzikoterapie, zážitková pedagogika, logopedická podpora dítěte, emoce u dětí), je zdravotníkem zotavovacích akcí

 

 

 

 

 

 

 

Pokorná Iveta, učitelka MŠ

 • Vystudovala Církevní gymnázium Sv. Voršily v Kutné Hoře
 • Studuje VOŠ sociálně pedagogickou Jabok a střední školu BEAN – předškolní a mimoškolní pedagogika, absolvovala semináře akreditované MŠMT (netradiční výtvarné techniky, polytechnická pregramotnost)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauchmannová Denisa, učitelka MŠ

 • Vystudovala SPgŠ v Nové Pace, obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Po ukončení studia působila v Anglii jako au-pair v rodině
 • Po návratu pracovala jako učitelka v česko-anglické MŠ Kindergarden
 • Nyní studuje na Universitě v Hradci Králové, pedagogické fakultě bakalářský obor „Učitelství pro MŠ“ v kombinované formě

 

 

 

 

 

 

 

Křivánková Vladěna, učitelka MŠ

 • Profesní motto: „S úsměvem jde všechno lépe“
 • Vystudovala Střední oborovou školu řemesel v Kutné Hoře
 • Absolvovala kurz chůvy do zahájení předškolního věku
 • Nyní studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední pedagogické škole v Jihlavě
 • Zúčastnila se „Festivalu dětské psychologie“ v Praze

 

 

 

 

 

 

 

Provozní zaměstnanci:

O čistotu se starají:

 • Vokounová Milena, školnice, pokladník MŠ
 • Čechová Lenka

 

Dobroty chystají:

 • Volínová Blanka, vedoucí školní jídelny
 • Marešová Maria, kuchařka
 • Nemergutová  Jana, kuchařka
 • Vacíková Lenka, kuchařka