Mateřská škola Rembrandtova, Praha 10 – Strašnice

PALETKA INFORMACÍ

Školní rok 2018/19

 

Kdo jsme, kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat:

Název: Mateřská škola Štěchovická, Praha 10, Štěchovická 4/1981, odloučené pracoviště Mateřská škola Rembrandtova
Sídlo Mateřská škola Rembrandtova, Rembrandtova 2240/2
IČO: 70924279
Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená MČ Praha 10

 

Ředitelka školy: Mgr. Nedvědová Renata

274 815 506, mobil: 739 902 170, msstechovicka@volny.cz

 

Zástupkyně ředitelky: Bc. Marková Alena

274 813 358, mobil: 739 658 705, ms.rembrandtova@tiscali.cz

 

Vedoucí školní jídelny: Volínová Blanka

274 813 358, ms.rembrandtova.jidelna@seznam.cz

 

Paní učitelky všech tříd:
Berušky: Vosátková Simona
Vrkotová Renáta
Kytičky: Gabrielová Renáta
Sklenská Lucie
Sluníčka: Kněžková Dana
Pokorná Iveta
Motýlci: Bc. Marková Alena
Žádníková Veronika

 

Spojení do MŠ:

274 813 358 – pevná linka-budete přepojeni do jednotlivých tříd podle názvu

Berušky: 739 264 272
Kytičky: 739 264 724
Sluníčka: 739 260 403
Motýlci: 739 263 125

Informace na www.ms-rembrandtova.cz

 

Jak to u nás chodí:

PROVOZ ŠKOLY: Pondělí-pátek 6.30 – 17.00 hodin

Pro bezpečnost Vašich dětí je v MŠ nainstalován bezpečný vstup do mateřské školy. Rodiče zvoní na třídu, do které dítě dochází nebo dle aktuálního informačního listu na vstupních dveřích (pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ). Děti se s rodiči převlékají v příslušné šatně na svém místě.

Mateřská škola se odemyká v 6.30 hodin, uzamyká s odchodem posledního dítěte.

Příchod a scházení dětí:

Po dobu scházení dětí mají rodiče přístupné všechny šatny

 • Děti se schází ve třídách postupně:

6.30 – 7.00hodin ve třídě BERUŠKY (děti ze všech tříd)

7.00 – třída KYTIČKY (pro děti ze třídy kytičky)

7.00 – ve třídě SLUNÍČKO (děti ze třídy sluníčko a motýlek)

7.30 – třída motýlek (pro děti ze třídy motýlek

 • Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).
 • Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce (pokud není paní učitelka na dohled ze šatny, rodič si jej přivolá).

 

Rozcházení a odchod dětí z MŠ:

  Po dobu rozcházení dětí domů mají rodiče přístupné všechny šatny

 • Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.30 a 12.50hodin
 • Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.30 hodin, nejpozději do 17.00 hodin
 • Ve třídě KYTIČKY končí provoz v 16.00 hodin, děti přecházejí do třídy BERUŠKY
 • Ve třídě MOTÝLCI končí provoz v 16.00 hodin, děti přecházejí do třídy SLUNÍČKA
 • Ve třídě SLUNÍČKA končí provoz v 16.30 hodin, děti přechází do třídy BERUŠKY
 • Každý čtvrtek (říjen-květen) přechází děti ze třídy KYTIČKY do třídy BERUŠKY v 15.00 hodin – ve třídě kytičky probíhá kroužek tanečků
 • Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné vyplnit plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici ve třídě)

Čas příchodu a odchodu může být individuálně řešen s třídními učitelkami, popř. s ředitelkou školy či zástupkyní ředitelky, tak, aby byl zajištěn dítěti pravidelný režim a strava.

Konzultační hodiny pedagogického sboru:

Ředitelka školy: středa 12.30 – 13.30 hodin nebo dle dohody

Zástupkyně ředitelky každý den 10.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody

Učitelky: dle dohody

 

Co děláme celý den:

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují z důvodu získání jistoty, důvěry a orientace. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.

 • 6.30 – 8.30: volné hry dětí, individuální činnosti dle přání a potřeb dětí, spontánní výtvarné, pracovní a hudební činnosti, společné přivítání, seznámení a programem dne, týden – doporučujeme příchod do 8. hodiny z důvodu zajištění pravidelného rytmu pro dítě a jeho možností spontánně se zapojit do her s ostatními dětmi.
 • 8.30 – 9.30: společné povídání, předčítání, každodenní ranní cvičení, svačina – tyto činnosti jsou přizpůsobeny tématům, mohou být volně kombinovány, cvičení je pravidelné
 • 9.30 – 9.45: řízené činnosti – cílené aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí
 • 9.45 – 11.45: pobyt venku – délka a místo pobytu venku je přizpůsobeno aktuálnímu počasí

 • 12.00 – 12.30: oběd – včetně převlékání a hygieny po obědě
 • 12.30 – 12.50: odchod dětí po obědě
 • 12.50 – 14.30: odpolední odpočinek – všechny děti odpočívají (třídy sluníčka a motýlci do 14,15)
 • 14.30 – 17.00: vstávání, svačina, spontánní hry i řízené činnosti do odchodu dětí domů

Ve druhém pololetí školního roku předškoláci odpočívají krátce na karimatkách (s vlastním malým polštářkem a dekou)

13.45 – 14.15 hodin probíhá od pondělí do čtvrtka předškolní příprava

Pro předškolní přípravu jsme celoročně přihlášeni do projektu „Medvídek Nivea“

 

Kdo pečuje o Vaše děti

TŘÍDA BERUŠKY

Paní učitelky: Vosátková Simona, Vrkotová Renata

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Caltová Věra, Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA KYTIČKY

Paní učitelky: Gabrielová Renáta, Sklenská Lucie

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Caltová Věra, Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA SLUNÍČKA

Paní učitelky: Kněžková Dana, Pokorná Iveta                

Péče o čistotu: Vokounová Milena a Čechová Lenka

Péče o stravování: Caltová Věra, Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA MOTÝLCI

Paní učitelky: Bc. Marková Alena, Žádníková Veronika

Péče o čistotu: Vokounová Milena a Čechová Lenka

Péče o stravování: Caltová Věra, Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

Akce, které plánujeme

Uvedená data akcí jsou dohodnuta, ta bez dat jsou v jednání. Pokud najdeme zajímavé akce, budou do plánu zahrnuty. Sledujte nástěnky v šatnách tříd, webové stránky (v sekci Akce MŠ), upozornění na akce Vám budou zasílány od října 2018 na Vámi uvedené e-mailové adresy na každý měsíc.

 

Pravidelně předčítáme dětem – zapojit se můžete i vy (rodiče, sourozenci, prarodiče…)

 

A teď něco navíc

Angličtina: pro předškoláky, MČ Praha 10 hrazenou aktivitu vede rodilá mluvčí pravidelně jednou týdně

Tanečky: rodiči hrazenou aktivitu vede lektorka Schafferová Blanka, každý čtvrtek – od 15.00 ve třídě kytičky

Plavecký výcvik: v jednání – bazén se slanou vodou Hloubětín, (únor – červen 2019)

Tělocvik na ledě v hale ICERINK (září – leden 2018)

I ve školním roce 2018-19 bude kroužky hrazené rodiči probíhající v odpoledních hodinách organizovat agentura KROUŽKY– Keramika (pondělí), Šikovné ruce (úterý) – časy budou upřesněny během září, kdy své děti budete moci do kroužků přihlásit(www.kroužky.cz).

V letošním školním roce pokračujeme v celoročního projektu s názvem „Naše zahrádka“, v tomto projektu se děti seznámí s rostlinami, jejich pěstováním a péčí o ně, sklizní, chutí, použitím… starost o záhonky.

 

Ke 100 výročí založení republiky jsme připravili projekt

„Strom republiky
100 let vzniku ČR

K nahlédnutí na nástěnce „Strom“ v hale mateřské školy

 

Co děti potřebují do školky

 • pevné bačkorky na klínku bez zavazování (zajišťující bezpečnost)
 • pohodlné oblečení do třídy i ven (tričko, tepláky, kraťasy, sukýnky a podobně – s kapsičkou na kapesník) – jiné oblečení do školky a jiné na ven
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko) pro případ znečistění – uložte, prosím v šatně v poličce v sáčku
 • pyžamko či noční košilku na odpočinek
 • pláštěnku nechte celoročně uloženou v šatně
 • kartáček na zuby a pastu v kelímku (kytičky, sluníčka a motýlci)
 • doporučujeme všechny věci podepsat

 

Adaptace dětí
 • prvních 14 kalendářních dnů po nástupu do mateřské školy dochází děti do MŠ na dopoledne (rodiče si je vyzvedávají po obědě 12.30 – 12.50 hodin) – postupné seznamování s prostředím i režimem MŠ, pracovnicemi v MŠ i svými vrstevníky
 • pokud neprobíhá adaptace standardně a dítě si nemůže zvyknou (pláče delší dobu pobytu, stýská si, odmítá stravu…) může být adapační období citlivě přizpůsobeno (např. po hodinách či s rodiči ve třídě)

 

Co si dáme dobrého

Skladba jídelníčku je sestavována tak, aby odpovídala daným výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin).

Odhlašování ze stravy:

 • Lze omluvit osobně, mailem (ms.rembrandtova-omluvy@seznam.cz) nebo telefonicky-pevná linka (274 813 358) nebo mobilní číslo do třídy, kam dítě dochází.
 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Do cen stravného se započítává pouze skutečnost, po kterou dítě v mateřské škole pobývalo.

 

Doba stravování (orientační):

  9.00 – 9.30   dopolední svačina

12.00 – 12.30   oběd, hygiena po obědě

14.30 – 14.45   odpolední svačina

 

Pitný režim: celodenně zajištěno – čistá voda a čaj (kromě pití k jídlu dle jídelníčku) – čas a množství dle potřeby dítěte

 

Cena stravného:

Děti 3-6 roků: celodenní: 39,-Kč, polodenní: 32,-Kč

Děti 6-7 roků: celodenní: 41,-Kč, polodenní: 34,-Kč

Úhrada stravování: záloha na stravné 850,-Kč

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí: Blanka Volínová, vedoucí školní kuchyně

 

Platby – školné i stravné pro školní rok 2018/19

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol pro platby, přidělený při nástupu do MŠ, zůstává dítěti po celou dobu docházky do MŠ.

 

Školné:   780,- Kč/měsíc 
(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Číslo účtu: 030015-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Stravné:   850,- Kč/měsíc (záloha – vyúčtování pololetně)

Číslo účtu: 000035-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Na akce MŠ (divadla, oslavy, výlet… aj.):   1000,- Kč/rok

Číslo účtu: 060011-0292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Organizace školního roku 2018/19

Školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3. 9. 2018 a končí v pátek 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: sobotu 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny: 18. 2. – 24. 2. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. 2019
Letní prázdniny: pondělí 1. 7. 2019 – pátek 30. 8. 2019

 

Školní rok 2019/20 začíná 2. 9. 2019. Provoz v MŠ Praze 10 o letních prázdninách určuje zřizovatel.

 

Vítáme Vás v novém školním roce, těšíme se na spolupráci s Vámi, Vaši pomoc při organizování akcí s rodiči – vy i my jsme tu pro Vaše děti.

 

Těší nás Vaše ocenění naší práce, vždyť jsme tu pro Vaše děti

e-mail od maminky:

Také přejeme celému vedení a učitelům MŠ klidné prázdniny a načerpání nových sil do dalšího školního roku. Děkujeme za výbornou spolupráci s učitelkami, kterým patří veliký „dík“ za trpělivost a snahu děti co nejvíce naučit.“

 

Či toto krásné a sladké poděkování zaměstnancům na konci minulého školního roku od rodičů ze třídy motýlci.

Moc nás to potěšilo!