Mateřská škola Rembrandtova, Praha 10 – Strašnice

PALETKA INFORMACÍ

Školní rok 2017/18

Kdo jsme, kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat

Název: Mateřská škola Štěchovická, odloučené pracoviště Mateřská škola Rembrandtova

Sídlo: Mateřská škola Rembrandtova, Rembrandtova 2240/2

IČO: 70924279

Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená MČ Praha 10

Ředitelka školy:

Mgr. Nedvědová Renata   274 815 506, mobil: 739 902 170,   msstechovicka@volny.cz

Zástupkyně ředitelky:

Bc. Marková Alena   274 813 358, mobil: 739 658 705,   ms.rembrandtova@tiscali.cz

Vedoucí školní jídelny:

Volínová Blanka   274 813 358,   ms.rembrandtova.jidelna@seznam.cz

Paní učitelky všech tříd:

274 813 358 – budete přepojeni do jednotlivých tříd podle názvu

Pro rychlejší komunikaci: mobilní telefonní spojení do každé třídy

Berušky:  739 264 272

Kytičky:   739 264 724

Sluníčka: 739 260 403

Motýlci:   739 263 125

 

Informace na www.ms-rembrandtova.cz

 

Jak to u nás chodí

PROVOZ ŠKOLY: Pondělí – pátek  6.30 – 17.00 hodin

Pro bezpečnost Vašich dětí je v MŠ nainstalován bezpečný vstup do mateřské školy. Rodiče zvoní na třídu, do které dítě dochází nebo dle aktuálního informačního listu na vstupních dveřích (pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ). Děti se s rodiči převlékají v příslušné šatně na svém místě.

Mateřská škola se odemyká v 6.30 hodin, uzamyká s odchodem posledního dítěte.

Příchod a scházení dětí:

 • Děti se schází:
  • 6.30 – 7.00hodin ve třídě BERUŠKY (děti ze třídy berušky a kytičky)
  • 6.30 – 7.15hodin ve třídě SLUNÍČKA(děti ze třídy sluníčka a motýlci)
 • Od 7.00 je provoz v obou třídách v přízemí a od 7.15 v 1.patře
 • Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).
 • Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce.

 

  Rozcházení a odchod dětí z MŠ:

 • Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.15 a 12.45hodin
 • Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.30 hodin, nejpozději do 17.00 hodin
 • Ve třídě KYTIČKY končí provoz v 16.00 hodin, děti přecházejí do třídy BERUŠKY
 • Ve třídě MOTÝLCI končí provoz v 16.00 hodin, děti přecházejí do třídy SLUNÍČKA
 • Každý čtvrtek (říjen-květen) přechází děti ze třídy KYTIČKY do třídy BERUŠKY v 15.00 hodin – probíhá kroužek tanečků
 • Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné vyplnit plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici ve třídě)

Čas příchodu a odchodu může být individuálně řešen s třídními učitelkami, popř. s ředitelkou školy či zástupkyní ředitelky, tak, aby byl zajištěn dítěti pravidelný režim a strava.

Konzultační hodiny pedagogického sboru:

Ředitelka školy: středa 12.30 – 13.30 hodin nebo dle dohody

Zástupkyně ředitelky každý den 10.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody

Učitelky: dle dohody

 

Co děláme celý den

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují z důvodu získání jistoty, důvěry a orientace. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.

 • 6,15 – 8,30: volné hry dětí, individuální činnosti dle přání a potřeb dětí, spontánní výtvarné, pracovní a hudební činnosti, společné přivítání, seznámení a programem dne, týden – doporučujeme příchod do 8. hodiny z důvodu zajištění pravidelného rytmu pro dítě a jeho možností spontánně se zapojit do her s ostatními dětmi.
 • 8,30 – 9,30: společné povídání, předčítání, každodenní ranní cvičení, svačina – tyto činnosti jsou přizpůsobeny tématům, mohou být volně kombinovány, cvičení je pravidelné
 • 9,30 – 9,45: řízené činnosti – cílené aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí
 • 9,45 – 11,40: pobyt venku – délka a místo pobytu venku je přizpůsobeno aktuálnímu počasí

 

 

 • 11,40 – 12,15: oběd – včetně převlékání a hygieny po obědě
 • 12,15 – 12,45: odchod dětí po obědě
 • 12,45 –14,15: odpolední odpočinek – všechny děti odpočívají (třídy sluníčka a motýlci do 14,00)
 • 14,15 – 17,00: vstávání, svačina, spontánní hry i řízené činnosti do odchodu dětí domů

 

 

Ve druhém pololetí školního roku předškoláci odpočívají krátce na karimatkách (s vlastním malým polštářkem a dekou)

13.45 – 14.15 hodin probíhá od pondělí do čtvrtka předškolní příprava

 

Kdo pečuje o Vaše děti

TŘÍDA BERUŠKY

Paní učitelky: Gabrielová Renata, Sklenská Lucie

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Zíková Jarmila a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA KYTIČKY

Paní učitelky: Vrkotová Renata, Vosátková Simona

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Zíková Jarmila a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA SLUNÍČKA

Paní učitelky: Adamcová Stanislava, Frýdlová Laura (od 11.9.2017)                  

Péče o čistotu: Hájková Hana

Péče o stravování: Zíková Jarmila a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA MOTÝLCI

Paní učitelky: Kněžková Dana, Bc. Marková Alena

Péče o čistotu: Hájková Hana

Péče o stravování: Zíková Jarmila a Nemergutová Jana

 

Akce, které plánujeme

Uvedená data akcí jsou dohodnuta, ta bez dat jsou v jednání. Pokud najdeme zajímavé akce, budou do plánu zahrnuty. Sledujte nástěnky v šatnách tříd, webové stránky (v sekci Akce MŠ), upozornění na akce Vám budou zasílány od října 2017 na Vámi uvedené e-mailové adresy na každý měsíc.

 

 

Pravidelně předčítáme dětem – zapojit se můžete i vy (rodiče, sourozenci, prarodiče…)

 

A teď něco navíc

Angličtina: pro předškoláky, MČ Praha 10 hrazenou aktivitu vede rodilá mluvčí pravidelně každé pondělí dopoledne    

 

 

Tanečky: rodiči hrazenou aktivitu vede lektorka Schafferová Blanka

každý čtvrtek – od 15.00 ve třídě kytičky

 

Plavecký výcvik: v bazénu UK Praha 10 – Hostivař (únor-červen 2018)

 

 

I ve školním roce 2017-18 bude kroužky hrazené rodiči probíhající v odpoledních hodinách organizovat agentura KROUŽKY– Keramika(pondělí), Šikovné ruce (úterý) – časy budou upřesněny během září, kdy své děti budete moci do kroužků přihlásit (www.kroužky.cz).

 

V letošním školním roce nás čeká začátek celoročního projektu s názvem „Naše zahrádka“, v tomto projektu se děti seznámí s rostlinami, jejich pěstováním a péčí o ně, sklizní, chutí, použitím…starost o záhonky

 

 

Co děti potřebují do školky

 • pevné bačkorky na klínku bez zavazování (zajišťující bezpečnost)
 • pohodlné oblečení do třídy i ven (tričko, tepláky, kraťasy, sukýnky a podobně – s kapsičkou na kapesník) – jiné oblečení do školky a jiné na ven
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko) pro případ znečistění – uložte, prosím v šatně v sáčku
 • pyžamko či noční košilku na odpočinek
 • pláštěnku nechte celoročně uloženou v šatně
 • kartáček na zuby a pastu v kelímku (kytičky, sluníčka a motýlci)
 • doporučujeme všechny věci podepsat
 • pro pitný režim po celý den nosí děti pití ve svých lahvičkách každý den ráno do školky a večer domů, učitelky dolévají po vypití obsahu čistou vodu – rodiče udržují lahvičky v čistotě

 

Co si dáme dobrého

Skladba jídelníčku je sestavována tak, aby odpovídala daným

výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin).

 

Odhlašování ze stravy:

 • Lze omluvit osobně, mailem (ms.rembrandtova-omluvy@seznam.cz) nebo telefonicky – pevná linka (274 813 358) nebo mobilní číslo do třídy, kam dítě dochází.
 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Do cen stravného se započítává pouze skutečnost, po kterou dítě v mateřské škole pobývalo.

 

Doba stravování (orientační):

9.00 – 9.30  dopolední svačina

11.45 – 12.15  oběd, hygiena po obědě

14.15 – 14.30  odpolední svačina

Pitný režim: celodenně zajištěno – čistá voda (kromě pití k jídlu dle jídelníčku) – čas a množství dle potřeby dítěte

 

Cena stravného:

Děti 3-6 roků: celodenní: 37,-Kč

                           polodenní: 31,-Kč

Děti 6-7 roků: celodenní: 39,-Kč

                           polodenní: 32,-Kč

 

Úhrada stravování: záloha na stravné- 850,-Kč

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí:

Blanka Volínová, vedoucí školní kuchyně

 

 

 

Platby – školné i stravné

pro školní rok 2017/18

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol Vašeho dítěte se mění každoročně, proto sledujte vývěsku na MŠ (září každého školního roku či červen školního roku končícího)

Školné:         780,- Kč/měsíc

(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Číslo účtu:

030015-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Stravné:          850,- Kč/měsíc (záloha – vyúčtování pololetně)

Číslo účtu:

000035-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Na akce MŠ (divadla, oslavy, výlet… aj.):          1000,- Kč/rok

Číslo účtu:

060011-0292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Organizace školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/18 začíná v pondělí 4. 9. 2017 a končí v pátek 29. 6. 2018

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny: sobotu 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018

Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. 2018. a pátek 30. 3. 2018

Letní prázdniny: pondělí 2. 7. 2018 – pátek 31. 8. 2018

Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018

Provoz v MŠ Praze 10 o letních prázdninách určuje zřizovatel.

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce, těšíme se na spolupráci s Vámi, Vaši pomoc při organizování akcí s rodiči – vy i my jsme tu pro Vaše děti.

Těší nás Vaše ocenění naší práce, vždyť jsme tu pro Vaše děti

E-mail od maminky:

Také přejeme celému vedení a učitelům MŠ klidné prázdniny a načerpání nových sil do dalšího školního roku. Děkujeme za výbornou spolupráci s učitelkami, kterým patří veliký „dík“ za trpělivost a snahu děti co nejvíce naučit.“

 

Či toto krásné a sladké poděkování zaměstnancům na konci minulého školního roku od rodičů.

 

 

Moc nás to potěšilo!