Mateřská škola Rembrandtova, Praha 10 – Strašnice

PALETKA INFORMACÍ

Školní rok 2019/2020

 

Kdo jsme, kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat:

Název: Mateřská škola Štěchovická, Praha 10, Štěchovická 4/1981, odloučené pracoviště Mateřská škola Rembrandtova
Sídlo Mateřská škola Rembrandtova, Rembrandtova 2240/2
IČO: 70924279
Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená MČ Praha 10

 

Ředitelka školy: Mgr. Nedvědová Renata

274 815 506, mobil: 739 902 170, msstechovicka@volny.cz

 

Zástupkyně ředitelky: Bc. Marková Alena

274 813 358, mobil: 739 658 705, ms.rembrandtova@tiscali.cz

 

Vedoucí školní jídelny: Volínová Blanka

274 813 358, ms.rembrandtova.jidelna@seznam.cz

 

Paní učitelky všech tříd:
Berušky: Gabrielová Renáta
Kněžková Dana
Kytičky: Vosátková Simona
Vrkotová Renáta
Sluníčka: Sklenská Lucie
Pokorná Iveta
Motýlci: Bc. Marková Alena
Žádníková Veronika

 

Spojení do MŠ:

274 813 358 – pevná linka-budete přepojeni do jednotlivých tříd podle názvu

Pro rychlejší komunikaci: mobilní telefonní spojení do každé třídy

Berušky: 739 264 272
Kytičky: 739 264 724
Sluníčka: 739 260 403
Motýlci: 739 263 125

Informace na www.ms-rembrandtova.cz

 

Jak to u nás chodí:

PROVOZ ŠKOLY: Pondělí-pátek 6.30 – 17.00 hodin

Pro bezpečnost Vašich dětí je v MŠ nainstalován bezpečný vstup do mateřské školy. Rodiče zvoní na třídu, do které dítě dochází nebo dle aktuálního informačního listu na vstupních dveřích (pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ). Děti se s rodiči převlékají v příslušné šatně na svém místě.

Mateřská škola se odemyká v 6.30 hodin, uzamyká s odchodem posledního dítěte.

Příchod a scházení dětí:

Po dobu scházení dětí mají rodiče přístupné všechny šatny

 • Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).
 • Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce (pokud není paní učitelka na dohled ze šatny, rodič si jej přivolá).

 

Rozcházení a odchod dětí z MŠ:

  Po dobu rozcházení dětí domů mají rodiče přístupné všechny šatny

 • Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.30 a 12.50hodin
 • Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.30 hodin, nejpozději do 17.00 hodin
 • Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné vyplnit plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici ve třídě)

Čas příchodu a odchodu může být individuálně řešen s třídními učitelkami, popř. s ředitelkou školy či zástupkyní ředitelky, tak, aby byl zajištěn dítěti pravidelný režim a strava.

Konzultační hodiny pedagogického sboru:

Ředitelka školy: středa 11.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody

Zástupkyně ředitelky každý den 10.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody

Učitelky: dle dohody

 

Co děláme celý den:

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují z důvodu získání jistoty, důvěry a orientace. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.

 • 6.30 – 8.30: volné hry dětí, individuální činnosti dle přání a potřeb dětí, spontánní výtvarné, pracovní a hudební činnosti, společné přivítání, seznámení a programem dne, týden – doporučujeme příchod do 8. hodiny z důvodu zajištění pravidelného rytmu pro dítě a jeho možností spontánně se zapojit do her s ostatními dětmi.
 • 8.30 – 9.30: komunikační kruh, předčítání, každodenní ranní cvičení, svačina – tyto činnosti jsou přizpůsobeny tématům, mohou být volně kombinovány, cvičení je pravidelné
 • 9.30 – 9.45: řízené činnosti – cílené aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí
 • 9.45 – 11.45: pobyt venku – délka a místo pobytu venku je přizpůsobeno aktuálnímu počasí

 • 12.00 – 12.30: oběd – včetně převlékání a hygieny po obědě
 • 12.30 – 12.50: odchod dětí po obědě
 • 12.50 – 14.30: odpolední odpočinek – všechny děti odpočívají (třídy sluníčka a motýlci do 14,15)
 • 14.30 – 17.00: vstávání, svačina, spontánní hry i řízené činnosti do odchodu dětí domů

Ve druhém pololetí školního roku předškoláci odpočívají krátce na karimatkách (s vlastním malým polštářkem a dekou)

13.45 – 14.15 hodin probíhá od pondělí do čtvrtka předškolní příprava

Pro předškolní přípravu jsme celoročně přihlášeni do projektu „Medvídek Nivea“

 

Kdo pečuje o Vaše děti

TŘÍDA BERUŠKY

Paní učitelky: Gabrielová Renáta, Kněžková Dana

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA KYTIČKY

Paní učitelky: Vosátková Simona, Vrkotová Renáta

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA SLUNÍČKA

Paní učitelky: Sklenská Lucie, Pokorná Iveta

Péče o čistotu: Vokounová Milena a Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA MOTÝLCI

Paní učitelky: Bc. Marková Alena, Žádníková Veronika

Péče o čistotu: Vokounová Milena a Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

Akce, které plánujeme

Uvedená data akcí jsou dohodnuta, ta bez dat jsou v jednání. Pokud najdeme zajímavé akce, budou do plánu zahrnuty. Sledujte nástěnky v šatnách tříd, webové stránky (v sekci Akce MŠ), upozornění na akce Vám budou zasílány od října 2019 na Vámi uvedené e-mailové adresy na každý měsíc.

 

Pravidelně předčítáme dětem – zapojit se můžete i vy (rodiče, sourozenci, prarodiče…) – jsme již mnoho let zapojeni do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“

 

A teď něco navíc

Tanečky: rodiči hrazenou aktivitu vede lektorka Schafferová Blanka, každý čtvrtek – od 15.00 ve třídě kytičky

Plavecký výcvik: bazén UK Praha 15- Hostivař (únor – červen 2020)

Tělocvik na ledě v hale ICERINK (září 2019 – leden 2020)

I ve školním roce 2019-2020 bude kroužky hrazené rodiči probíhající v odpoledních hodinách organizovat agentura KROUŽKY– Keramika (pondělí), Šikovné ruce (úterý) – časy budou upřesněny během září, kdy své děti budete moci do kroužků přihlásit (www.kroužky.cz).

Pro tento školní rok chystáme nový kroužek na podporu výslovnosti (screening výslovnosti u dětí, kroužky výslovnosti a čtenářské pregramotnosti) – informace na třídních schůzkách.

V letošním školním roce pokračujeme v celoročního projektu s názvem „Naše zahrádka“, v tomto projektu se děti seznámí s rostlinami, jejich pěstováním a péčí o ně, sklizní, chutí, použitím… starost o záhonky na školní zahradě

 

 

Co děti potřebují do školky

 • pevné bačkorky na klínku bez zavazování (zajišťující bezpečnost)
 • pohodlné oblečení do třídy i ven (tričko, tepláky, kraťasy, sukýnky a podobně – s kapsičkou na kapesník) – jiné oblečení do školky a jiné na ven
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko) pro případ znečistění – uložte, prosím v šatně v poličce v sáčku
 • pyžamko či noční košilku na odpočinek
 • pláštěnku nechte celoročně uloženou v šatně
 • kartáček na zuby a pastu v kelímku (kytičky, sluníčka a motýlci)
 • doporučujeme všechny věci podepsat

 

Adaptace dětí
 • prvních 14 kalendářních dnů po nástupu do mateřské školy dochází děti do MŠ na dopoledne (rodiče si je vyzvedávají po obědě 12.30 – 12.50 hodin) – postupné seznamování s prostředím i režimem MŠ, pracovnicemi v MŠ i svými vrstevníky
 • pokud neprobíhá adaptace standardně a dítě si nemůže zvyknou (pláče delší dobu pobytu, stýská si, odmítá stravu…) může být adapační období citlivě přizpůsobeno (např. po hodinách či s rodiči ve třídě)

 

Co si dáme dobrého

Skladba jídelníčku je sestavována tak, aby odpovídala daným výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin aktuálního dne).

Odhlašování ze stravy:

 • Lze omluvit osobně, mailem (ms.rembrandtova-omluvy@seznam.cz) nebo telefonicky-pevná linka (274 813 358) nebo mobilní číslo do třídy, kam dítě dochází.
 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování, nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Do cen stravného se započítává pouze skutečnost, po kterou dítě v mateřské škole pobývalo.

 

Doba stravování (orientační):

  9.00 – 9.30   dopolední svačina

12.00 – 12.30   oběd

14.30 – 14.45   odpolední svačina

 

Pitný režim: celodenně zajištěno – čistá voda a čaj (kromě pití k jídlu dle jídelníčku) – čas a množství dle potřeby dítěte ve třídě i na zahradě MŠ

 

Cena stravného:

Děti 3-6 roků: celodenní: 42,-Kč, polodenní: 34,-Kč

Děti 6-7 roků: celodenní: 44,-Kč, polodenní: 36,-Kč

Úhrada stravování: záloha na stravné 900,-Kč

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí: Blanka Volínová, vedoucí školní kuchyně

 

Platby – školné i stravné pro školní rok 2019/2020

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol pro platby, přidělený při nástupu do MŠ, zůstává dítěti po celou dobu docházky do MŠ.

 

Školné:   950,- Kč/měsíc 
(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Číslo účtu: 030015-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Stravné:   900,- Kč/měsíc (záloha – vyúčtování pololetně)

Číslo účtu: 000035-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Na akce MŠ (divadla, oslavy, výlet… aj.):   1000,- Kč/rok

Číslo účtu: 060011-0292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019 a končí v úterý
30. 6. 2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 24. 2. – 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020
Letní prázdniny: středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020

 

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020.
Provoz v MŠ Praze 10 o letních prázdninách určuje zřizovatel.

Ředitelka školy si vyhazuje právo určit o prázdninách místo provozu dle provozních potřeb obou MŠ.

 

Těší nás Vaše ocenění naší práce, vždyť jsme tu pro Vaše děti

E-maily od maminek dětí, které odchází do školy:

Dobrý den,
Ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu MŠ Rembrandtova.
Strávili jsme s vámi celých 6 spokojených let, synové potkali spoustu kamarádů a my jsme poznali skvělé, trpělivé a vstřícné paní učitelky.
Chtěla bych vám všem poděkovat za vše, co jste pro děti udělali a přeji vám v dalších letech hodně štěstí, zdraví a pohody při výchově dalších spokojených dětiček, protože z vaši školky ani jiné být nemůžou 🙂

Krásné prázdniny.
S pozdravem a velikou úctou
HANA JELÍNKOVÁ

 


 

Dobrý večer,

jako zítra je poslední den pro yehia ve školce a ve čtvrtek budeme létat do Egypta. Chtěl bych poděkovat všem týmům Rememberandova za velké úsilí s YEHIA během jeho cesty do mateřské školy za poslední 2 roky, které s vámi strávil, to bylo jako doma … díky moc opravdu jste přidali hodně k našemu budoucímu životu … velké díky učitelce Alena & veronika milujeme tolik.  … těším se, že tě zase uvidíme, že ti bude tak moc chybět … Yehia a Yomna.

Děkuji.

 

Moc nás to potěšilo!

 

Vítáme Vás v novém školním roce, těšíme se na spolupráci s Vámi, Vaši pomoc při organizování akcí s rodiči – vy i my jsme tu pro Vaše děti.