Mateřská škola Rembrandtova, Praha 10 – Strašnice

PALETKA INFORMACÍ

Školní rok 2021/2022

 

Kdo jsme, kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat:

Název: Mateřská škola Štěchovická, Praha 10, Štěchovická 4/1981, odloučené pracoviště Mateřská škola Rembrandtova
Sídlo Mateřská škola Rembrandtova, Rembrandtova 2240/2
IČO: 70924279
Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená MČ Praha 10

 

Ředitelka školy: Mgr. Nedvědová Renata

274 815 506, mobil: 739 902 170, reditelka@msstechovicka.cz

 

Zástupkyně ředitelky: Bc. Marková Alena

274 813 358, mobil: 739 658 705, skolka@ms-rembrandtova.cz

 

Vedoucí školní jídelny: Volínová Blanka

274 813 358, hospodarka@ms-rembrandtova.cz

 

Paní učitelky všech tříd: 
Berušky: Havlíková Lucie (havlikova@ms-rembrandtova.cz)
Pace Vladěna (pace@ms-rembrandtova.cz)
 
Kytičky: Bc. Marková Alena (zastupkyne@ms-rembrandtova.cz)
Vosatkova Simona (vosatkova@ms-rembrandtova.cz)
 
Sluníčka: Knezkova Dana (knezkova@ms-rembrandtova.cz)
Vrkotová Renáta (vrkotova@ms-rembrandtova.cz)
 
Motýlci: Mgr. Jermářová Jarmila (jermarova@ms-rembrandtova.cz)
Tauchmannova Denisa (tauchmannova@ms-rembrandtova.cz)

 

Spojení do MŠ:

274 813 358 – pevná linka-budete přepojeni do jednotlivých tříd podle názvu

Pro rychlejší komunikaci: mobilní telefonní spojení do každé třídy

Berušky: 739 264 272
Kytičky: 739 264 724
Sluníčka: 739 260 403
Motýlci: 739 263 125

Informace na www.ms-rembrandtova.cz

 

Jak to u nás chodí:

PROVOZ ŠKOLY: Pondělí-pátek 6.30 – 17.00 hodin

Pro bezpečnost Vašich dětí je v MŠ nainstalován bezpečný vstup do mateřské školy. Rodiče zvoní na třídu, do které dítě dochází nebo dle aktuálního informačního listu na vstupních dveřích (pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ). Děti se s rodiči převlékají v příslušné šatně na svém místě.

Mateřská škola se odemyká v 6.30 hodin, uzamyká s odchodem posledního dítěte.

Příchod a scházení dětí:

Po dobu scházení dětí mají rodiče přístupné všechny šatny

 • Děti se schází ve třídách postupně:
  6.30 – 7.00 hodin ve třídě BERUŠKY (děti ze tříd Berušky a Kytičky)
  6.30 – 7.00 hodin ve třídě SLUNÍČKA (děti ze tříd Sluníčka a Motýlci)
 • Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).
 • Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce (pokud není paní učitelka na dohled ze šatny, rodič si jej přivolá).

 

Rozcházení a odchod dětí z MŠ:

  Po dobu rozcházení dětí domů mají rodiče přístupné všechny šatny

 • Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.30 a 12.50hodin
 • Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.30 hodin, nejpozději do 17.00 hodin
 • Ve třídě KYTIČKY končí provoz v 16.00 hodin, děti přecházejí do třídy BERUŠKY
 • Ve třídě MOTÝLCI končí provoz v 16.00 hodin, děti přecházejí do třídy SLUNÍČKA
 • Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné vyplnit plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici ve třídě)

Čas příchodu a odchodu může být individuálně řešen s třídními učitelkami, popř. s ředitelkou školy či zástupkyní ředitelky, tak, aby byl zajištěn dítěti pravidelný režim a strava.

Konzultační hodiny pedagogického sboru:

Ředitelka školy: středa 11.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody

Zástupkyně ředitelky každý den 10.30 – 12.30 hodin nebo dle dohody

Učitelky: dle dohody

 

Co děláme celý den:

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují z důvodu získání jistoty, důvěry a orientace. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.

 • 6.30 – 8.30: volné hry dětí, individuální činnosti dle přání a potřeb dětí, spontánní výtvarné, pracovní a hudební činnosti, společné přivítání, seznámení a programem dne, týden – doporučujeme příchod do 8. hodiny z důvodu zajištění pravidelného rytmu pro dítě a jeho možností spontánně se zapojit do her s ostatními dětmi.
 • 8.30 – 9.30: komunikační kruh, předčítání, každodenní ranní cvičení, svačina – tyto činnosti jsou přizpůsobeny tématům, mohou být volně kombinovány, cvičení je pravidelné
 • 9.30 – 9.45: řízené činnosti – cílené aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí
 • 9.45 – 11.45: pobyt venku – délka a místo pobytu venku je přizpůsobeno aktuálnímu počasí

 • 12.00 – 12.30: oběd – včetně převlékání a hygieny po obědě
 • 12.30 – 12.50: odchod dětí po obědě
 • 12.50 – 14.30: odpolední odpočinek – všechny děti odpočívají (třídy sluníčka a motýlci do 14,15)
 • 14.30 – 17.00: vstávání, svačina, spontánní hry i řízené činnosti do odchodu dětí domů

Ve druhém pololetí školního roku předškoláci absolvují cílenou předškolní přípravu ráno 8.00 – 8.20 hodin, odpoledne odpočívají krátce na karimatkách (s vlastním malým polštářkem a dekou).

Pro předškolní přípravu jsme celoročně přihlášeni do projektu „Medvídek Nivea“ (pokud bude i v letošním roce realizován).

 

Kdo pečuje o Vaše děti

TŘÍDA BERUŠKY

Paní učitelky: Havlíková Lucie, Pace Vladěna

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA KYTIČKY

Paní učitelky: Bc. Marková Alena, Vosátková Simona

Péče o čistotu: Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA SLUNÍČKA

Paní učitelky: Kněžková Dana, Vrkotová Renáta

Péče o čistotu: Vokounová Milena a Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

TŘÍDA MOTÝLCI

Paní učitelky: Mgr. Jeřmářová Jarmila, Tauchmannová Denisa

Péče o čistotu: Vokounová Milena a Čechová Lenka

Péče o stravování: Vacíková Lenka a Nemergutová Jana

 

Provozní asistent pro všechny třídy:

Nemergutová Jana

 

Akce, které plánujeme

Vzhledem k pokračující situaci epidemie koronaviru budou divadelní představení a vnitřní akce organizovány pro jednotlivá patra zvlášť.

Uvedená data akcí jsou dohodnuta, ta bez dat jsou v jednání. Pokud najdeme zajímavé akce, budou do plánu zahrnuty. Sledujte nástěnky v šatnách tříd, webové stránky (v sekci Akce MŠ), upozornění na akce Vám budou zasílány od října 2019 na Vámi uvedené e-mailové adresy na každý měsíc.

 

Pravidelně předčítáme dětem – zapojit se můžete i vy (rodiče, sourozenci, prarodiče…) – jsme již mnoho let zapojeni do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“

 

A teď něco navíc

Tanečky: rodiči hrazenou aktivitu vede lektorka Schafferová Blanka, každý čtvrtek – od 15.00 ve třídě kytičky (pokud hygienicko-epidemiologická situace dovolí bude tento kroužek od října 2021).

Plavecký výcvik: bazén UK Praha 15- Hostivař (únor – červen 2022 – v jednání)

Tělocvik na ledě v hale ICERINK (září 2021 – leden 2022) dle epidemické situace

I ve školním roce 2021/2022 bude kroužky hrazené rodiči probíhající v odpoledních hodinách organizovat agentura KROUŽKY– Keramika (pondělí), Šikovné ruce (úterý) – časy budou upřesněny během září, kdy své děti budete moci do kroužků přihlásit (www.kroužky.cz). Dle aktuální epidemické situace.

Ve školním roce 2021/2022 bude organizován kroužek „BREPTÁLEK“ (podpora správné výslovnosti a zdokonalování v českém jazyce pro cizince).

V letošním školním roce pokračujeme v celoročního projektu s názvem „Naše zahrádka“, v tomto projektu se děti seznámí s rostlinami, jejich pěstováním a péčí o ně, sklizní, chutí, použitím… starost o záhonky na školní zahradě

 

 

I ve školním roce 2021/2022 bude probíhat projekt „Se sokolem do života“ – informace na webu MŠ v sekci Naše školka – Sokol.

Co děti potřebují do školky

 • pevné bačkorky na klínku bez zavazování (zajišťující bezpečnost)
 • pohodlné oblečení do třídy i ven (tričko, tepláky, kraťasy, sukýnky a podobně – s kapsičkou na kapesník) – jiné oblečení do školky a jiné na ven
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko) pro případ znečistění – uložte, prosím v šatně v poličce v sáčku
 • pyžamko či noční košilku na odpočinek
 • pláštěnku nechte celoročně uloženou v šatně
 • kartáček na zuby a pastu v kelímku (kytičky, sluníčka a motýlci)
 • doporučujeme všechny věci podepsat

 

Adaptace dětí
 • prvních 14 kalendářních dnů po nástupu do mateřské školy dochází děti do MŠ na dopoledne (rodiče si je vyzvedávají po obědě 12.30 – 12.50 hodin) – postupné seznamování s prostředím i režimem MŠ, pracovnicemi v MŠ i svými vrstevníky
 • pokud neprobíhá adaptace standardně a dítě si nemůže zvyknou (pláče delší dobu pobytu, stýská si, odmítá stravu…) může být adapační období citlivě přizpůsobeno (např. po hodinách či s rodiči ve třídě)

 

Co si dáme dobrého

Skladba jídelníčku je sestavována tak, aby odpovídala daným výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin aktuálního dne).

Odhlašování ze stravy:

 • Lze omluvit osobně, mailem (omluvy@ms-rembrandtova.cz) nebo telefonicky-pevná linka (274 813 358) nebo mobilní číslo do třídy, kam dítě dochází.
 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování, nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Do cen stravného se započítává pouze skutečnost, po kterou dítě v mateřské škole pobývalo.

 

Doba stravování (orientační):

  9.00 – 9.30   dopolední svačina

12.00 – 12.30   oběd

14.30 – 14.45   odpolední svačina

 

Pitný režim: celodenně zajištěno – čistá voda a čaj (kromě pití k jídlu dle jídelníčku) – čas a množství dle potřeby dítěte ve třídě i na zahradě MŠ

 

Cena stravného:

Děti 3-6 roků: celodenní: 45,- Kč, polodenní: 36,- Kč

Děti 6-7 roků: celodenní: 47,- Kč, polodenní: 38,- Kč

Úhrada stravování: záloha na stravné 990,- Kč

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí: Blanka Volínová, vedoucí školní kuchyně

 

Platby – školné i stravné pro školní rok 2021/2022

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol pro platby, přidělený při nástupu do MŠ, zůstává dítěti po celou dobu docházky do MŠ.

 

Školné:   880,- Kč/měsíc 
(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Číslo účtu: 030015-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Stravné:   990,- Kč/měsíc (záloha – vyúčtování pololetně)

Číslo účtu: 000035-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Na akce MŠ (divadla, oslavy, výlet… aj.):   1000,- Kč/rok
(zatím neplaťte, podmínky budou upřesněny na začátku září, děkujeme)

Číslo účtu: 060011-0292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

 

Organizace školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 a končí ve čtvrtek
30. 6. 2022.

Podzimní prázdniny: středa 27. 10. 2021 a pátek 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 – neděle 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: 14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
Letní prázdniny: pátek 1. 7. 2022 – středa 31. 8. 2022

 

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Provoz v MŠ Praze 10 o letních prázdninách určuje zřizovatel.

Ředitelka školy si vyhazuje právo určit o prázdninách místo provozu dle provozních potřeb obou MŠ.

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce, těšíme se na spolupráci s Vámi, Vaši pomoc při organizování akcí s rodiči – vy i my jsme tu pro Vaše děti.