Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická, odloučené pracoviště Rembrandtova

Hygienická opatření opatření v souvislosti s Covid-19

OBECNÉ POKYNY

VSTUP

 • Ředitelka školy stanoví, zda si dítě doprovodí do šatny zaměstnanec školy nebo doprovázející osoba.
 • Všem osobám vstupujícím do budovy bude měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Před budovou školy budou dodržovány odstupy mezi jednotlivými rodinami cca 2 m (místa jsou označena cedulemi nálepkami na dlažbě) Osoby se nebudou shlukovat.
 • Cizím osobám je vstup do budovy školy zakázán. V případě, že vedení školy umožní cizí osobě vstup do školy, musí tato osoba použít dezinfekci rukou a používat roušku. Dezinfekce je k dispozici ve škole.

PROSTOR ŠKOLY

 • Osoba doprovázející dítě se pohybuje v areálu školy v roušce.
 • Do školy se nesmí přinášet soukromé hračky, ani plyšáci na spaní.
 • Děti a učitelé nemusí ve škole používat roušku.
 • Zaměstnanci školní jídelny a provozní zaměstnanci používají roušku a jednorázové rukavice a ochranné štíty, vyžaduje-li to jejich činnost.
 • Využívají se zejména takové hračky a pomůcky, které lze otřít a dezinfikovat.

ZAHRADA A POBYT VENKU

 • Využívá se pouze zahrada školy, a to v době delší, než je obvyklé s ohledem na počasí.
 • Jednotlivé skupiny(třídy) mají svůj vymezený prostor, nebo se skupiny(třídy) střídají na zahradě intervalově.

HYGIENICKÁ ZABEZPEČENÍ

HYGIENICKÉ PODMÍNKY

 • Dezinfekce rukou všech příchozích při vstupu do budovy. Umytí rukou mýdlem po vstupu do tříd-děti, a na pracovní úsek – zaměstnanci. Dezinfekční mýdla jsou na všech toaletách, dezinfekce rukou jsou z bezpečnostního hlediska umístěny mimo dosah dětí, ale na všech místech, kde se děti pohybují a o jejich uložení vědí zaměstnanci školy.

K následnému mytí a dezinfekci rukou dochází před jídlem a po jídle, před a po použití WC, po příchodu ze zahrady a dle aktuální potřeby. K dispozici jsou krémy na ruce, jak pro děti, tak pro zaměstnance.

 • Používají se výhradně jednorázové papírové ručníky
 • Náhradní oblečení dětí – uloženo v poličce v igelitové tašce, odnáší se každý pátek domů tak, aby skříňky zůstaly prázdné a připravené k dezinfekci.
 • Každé dítě musí mít ve svém poličce nejméně 1 roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku, opatřeným svým jménem

DEZINFEKCE

PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU ŠKOLY

 • Kompletní úklid všech prostor a zahrady – podlahy, hračky, zahradní prvky, pomůcky, kliky, madla, vypínače, sociální zařízení a kuchyně přípravky ANTI COVID (postřik a setření) – zajistí provozní zaměstnanci
 • Výměna lůžkovin (vyprání, sušení při vyšší teplotě – tepelná ochrana) – zajistí provozní zaměstnanci
 • Parním čističem ošetřená lehátka, křesla, židle, sedačky a ostatní s látkovým povrchem + ošetření Sanytolem (postřik) – zajistí provozní zaměstnanci
 • Před ranním zahájením provozu důkladné větrání tříd- zajišťuje školnice

PO UKONČENÍ PŘÍCHODU DĚTÍ DO ŠKOLY

 • Dezinfekce míst s častým dotykem (madla, kliky, vypínače…) – zajistí provozní zaměstnanci
  Průběžné větrání tříd – minimálně 5minut/hod – zajistí pedagogický pracovník

PŘI POBYTU DĚTÍ NA ZAHRADĚ

 • Intenzivní větrání tříd – zajistí provozní zaměstnanci
 • Dezinfekce vnitřních povrchů, podlah, klik, madel, vypínačů, stolků, židlí (otření s dezinfekcí) – zajistí provozní zaměstnanci
 • Přípravu a úklid lůžkovin provádí provozní zaměstnanci
 • Vynesení odpadkových košů s použitými jednorázovými ručníky-zajistí provozní zaměstnanci
 • Likvidace jednorázových kelímků na pití po pobytu dětí na zahradě-zajistí provozní pracovníci

PO UKONČENÍ PROVOZU ŠKOLY

 • Dezinfekce vnitřních povrchů, podlah, klik, madel, vypínačů, stolků, židlí, sociálních zařízení (otření a vytření s dezinfekcí) – zajistí provozní zaměstnanci
 • Vynesení všech odpadkových košů – zajistí provozní zaměstnanci
 • Dezinfekce hraček a pomůcek používaných dětmi – zajistí provozní zaměstnanci

Dezinfekce a oplachy se provádějí dezinfekcí s virucidním účinkem (ANTI COVID a dalšími prostředky určenými k těmto činnostem) + parními čističi na látkové povrchy. Na ruce je používáno dezinfekční mýdlo. Využíváme dezinfekci vzduchu-Sanytol a podobné přípravky na dezinfekci vzduchu. Pro akutní stav jsou zajištěny roušky k využití jak pro děti, tak pro zaměstnance školy. K využití jsou připraveny i ochranné štíty a jednorázové rukavice.

STRAVOVÁNÍ

 • Kuchyně a výdejní kuchyňky prošly celkovou dezinfekcí před znovuotevřením školy a budou opětovně dezinfikovány vždy po uzavření provozu školní kuchyně. Při přípravě jídla a při jeho vydávání jsou zajištěna veškerá hygienická opatření. Kuchařky používají jednorázové rukavice a roušku během přípravy i výdeje jídla.
  Dětem připravují talíře, pití i příbory za použití těchto ochranných prostředků. Použití ochranných štítů je na jejich zvážení. Podrobnosti jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny a HACAPu.

Tyto pokyny jsou v souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro postupné otevírání škol a školních zařízení. Plán je přizpůsoben pro provozní možnosti Mateřské školy, Praha 10, Štěchovická, odloučené pracoviště Rembrandtova a je platný od 25. 5. 2020 do jeho zrušení ředitelkou školy. S jeho zrušením, novelizací, či změnami budou zákonní zástupci a zaměstnanci škol obeznámeni v co nejkratším možném termínu (nejdéle však do 3 pracovních dnů).

Mgr. Nedvědová Renata
ředitelka školy