Zápis do Mateřské školy Rembrandtova

(odloučené pracoviště MŠ Štěchovické)

pro školní rok 2019/2020

se koná 6. 5. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin

(příjem vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu s potvrzením dětského lékaře)

Více informací v jednotlivých podsekcích.