Zápis do Mateřské školy Rembrandtova

(odloučené pracoviště MŠ Štěchovické)

pro školní rok 2018-19

se koná 10.5.2018  od 13.00 do 18.00 hodin

(příjem vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu s potvrzením dětského lékaře)

 

Podrobnosti k zápisu a dnech otevřených dveří budou k dispozici na webových stránkách v sekci „Zápis do MŠ“ během měsíce března 2018