Zápis do Mateřské školy Rembrandtova

(odloučené pracoviště MŠ Štěchovické)

pro školní rok 2021/2022

se koná

ve středu 5. 5. 2021, 10.00 – 18.00 hodin.

Elektronický předzápis bude spuštěn 6. 4. 2021.