Zápis do mateřských škol zřízených MČ Praha 10

Při zápisech do mateřských škol dochází letos ke změnám, které vycházejí z novely zákona 561/2004 Sb., Školský zákon:

Zápis do mateřských škol se bude v roce 2017 konat až v květnu.

Magistrát Hlavního města Prahy vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou budou stanoveny spádové obvody mateřských škol. Jakmile bude vyhláška vydána, zveřejníme spádové obvody na tomto místě.

Rodiče budou o zápisu včas informováni.