Vážení rodiče,

k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu (od 3. 4. 2018 do 10. 5. 2018), kterým Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Klikněte na tento odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stechovicka- rembrandtova
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou a vyplněnou žádostí a evidenčním listem (potvrzené pediatrem), rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do
mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější.