Zápis do mateřské školy Štěchovická s odloučeným pracovištěm Rembrandtova pro školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Štěchovická, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova pro školní rok 2021/2022 se koná 5. 5. 2021, 10.00 – 18.00 hodin.

 

Výdej žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • Elektronický předzápis bude spuštěn od 6. 4. do 4. 5. 2021.
  • Žádost je možné také stáhnout z webových stránek v sekci „Dokumenty ke stažení“

 

Podání žádosti – do 5. 5. 2021: (pokud potřebujete informace, volejte 739 658 705)
Žádosti potvrzené pediatrem budeme přijímat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (adresu najdete v hlavičce žádosti)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou na adresu: Mateřská škola, Rembrandtova 2240/2, 100 00 Praha 10
  • vhodit přímo do schránky umístěné na plotě MŠ
  • osobní předání výjimečně po domluvě (739 658 705)

 

K žádosti připojíte:

  • prostá kopii rodného listu dítěte/stačí kopie bez osvědčení/
  • prostá kopii očkovacího průkazu dítěte
  • prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce

 

Děti, které jsou povinně předškolní, očkování dokládat nemusí.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem na území Prahy 10 a podle věku.
Registrační číslo Vám bude zasláno na e-mail uvedený v žádosti o předškolní vzdělávání

Nahlédnutí do spisu je možné v ředitelně MŠ Štěchovická 17. 5. 2021 13.00-15.00 hodin, po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ.

 

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ vám bude včas oznámen na webových stránkách podle konkrétní epidemické situace.

 

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude i potvrzení oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí a byli přijati.
Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

 

Datum třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude upřesněno dle nastalé epidemické situace (popřípadě posunuto na září 2021).