Zápis do mateřské školy Štěchovická s odloučeným pracovištěm Rembrandtova pro školní rok 2018/19

Zápis do Mateřské školy Rembrandtova (odloučené pracoviště MŠ Štěchovické)

pro školní rok 2018/2019 se koná 10. 5. 2018  od 13.00 do 18.00 hodin 
(příjem vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu s potvrzením dětského lékaře)

 

Dny otevřených dveří v MŠ se konají:

Úterý 24. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin (v 15.30 hodin vystoupí klaun Pepino „balónkování“ zveme všechny budoucí „žáčky“ naší školky na představení)

Středa 25. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin

V oba dny budou podávány informace o školce

 

Výdej přihlášek:

  • Elektronické podání žádosti o přijetí (od 3. 4. do 10. 5. 2018)
  • Ve dnech otevřených dveří (24. 4. a 25. 4. 2018)
  • Dokumenty je možné stáhnout z webových stránek

(ms-rembrandtova.cz, sekce Zápis do MŠ – dokumenty ke stažení)

Zápis:

  • V den zápisu do MŠ (10. 5. 2018, 13.00 – 18.00hodin) odevzdají zákonní zástupci vyplněnou žádost a evidenční list, oboje potvrzené pediatrem
  • K zápisu se dostaví rodič i s dítětem (hodinu lze předem objednat při elektronickém podání žádosti)
  • U zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte a obdrží zápisové registrační číslo
  • Cizinci přijdou k zápisu s překladatelem, předloží povolení k pobytu
  • Náhled do spisu – 21. 5 .2018 v době 13.00 – 15.00 v MŠ Štěchovická

Děti jsou přijímány podle kritérií, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději do 30 dnů od přijetí přihlášky

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci poštou; rozhodnutí o přijetí budou předána na schůzce pro přijaté děti konané 18. 6. od 16.00 hodin.