Zápis do mateřské školy Štěchovická s odloučeným pracovištěm Rembrandtova pro školní rok 2019/2020

Zápis do Mateřské školy Štěchovická, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova pro školní rok 2019-20
se koná 6. 5. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin

příjem vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání (potvrzenou pediatrem), evidenčního listu a podepsané plné moci

Den otevřených dveří v MŠ se koná:
ve středu 24. 4. 2019 od 15.00 do 17.00 hodin

Ten den budou podávány informace o školce.

Výdej přihlášek:

  • Elektronické podání žádosti o přijetí (od 1. 4. do 5. 5. 2019)
  • Ve dnech otevřených dveří (24. 4. 2019)
  • Dokumenty je možné stáhnout z webových stránek v sekci „Zápis-dokumenty ke stažení“

 

Zápis:

  • V den zápisu do MŠ (6. 5. 2019, 13.00 – 18.00 hodin) odevzdají zákonní zástupci vyplněnou žádost (potvrzenou lékařem), evidenční list a podepsanou plnou moc.
  • U zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte a obdrží zápisové registrační číslo.
  • K zápisu se dostaví rodič (nemusí s dítětem) – hodinu lze předem objednat při elektronickém podání žádosti. Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.
  • Cizinci přijdou k zápisu s překladatelem, předloží povolení k pobytu.
  • Náhled do spisu – 15. 5. a 16. 5.  v době od 13.00 do 15.00 hodin v ředitelně školy

 

Děti jsou přijímány podle kritérií, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ (v sekci „výsledky zápisu“) nejpozději do 14 dnů od přijetí přihlášky.

 

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci poštou.

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne osobně dne 21. a 22. 5. od 13.00 do 17.00 hodin v ředitelně MŠ.

 

Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

 

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude v úterý 4. června od 16.00 hodin ve třídě Kytičky