Kritéria 2018/2019

Kritérium Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 15
Věk dítěte 5 let (1.9.2012 – 31.8.2013) 20
Věk dítěte 4 roky (1.9.2013– 31.8.2014) 15
Věk dítěte 3 roky (1.9.2014-31.8.2015) 10
Věk dítěte 3 roky mínus (1.9.2015-31.12.2015) 5