Kritéria zápis 2017

MŠ Rembrandtova přijímá ve šk. roce 2017/2018 24 dětí.

Podle pokynů MČ Praha 10 budeme přijímat pouze děti s trvalým pobytem na území Prahy 10. Kdokoliv přijde s nájemní smlouvou, na odboru občansko-správním mají povinnost zapsat mu tady trvalý pobyt. U zápisu jej buď prokáže rodič OP nebo potvrzením o trvalém pobytu dítěte.

Kritérium Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 15
Spádovost 30
Věk dítěte 5 let (1. 9. 2011 – 31. 8. 2012) 20
Věk dítěte 5 let – neumístěné* 28
Věk dítěte 4 roky (1. 9. 2012 – 31. 8. 2013) 15
Věk dítěte 4 roky – neumístěné** 28
Věk dítěte 3 roky (1. 9. 2013 – 31. 8. 2014) 10
Věk dítěte 3 roky mínus (1. 9. 2014 – 31. 12. 2014) 5
Věk dítěte 2 roky (1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) 1
Sourozenec dítěte, které je zapsáno do MŠ 6

* Pokud dítě dosáhne věku 5 let věku (nar. 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012)  a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.

** Pokud dítě dosáhne věku 4 roky věku (nar. 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013)  a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.

Spádové ulice

 • Běžná
 • Bolinská
 • Čelná
 • Do Vršku
 • Donatellova
 • Dürerova
 • Goyova
 • K Háječku
 • Michelangelova
 • Mirošovická
 • Mokřanská
 • Pelyňková
 • Plošná
 • Přetlucká (po Vyžlovskou)
 • Rabakovská (jen po MČ P10)
 • Raffaelova
 • Rembrandtova
 • Rubensova
 • Sazečská – od již. spojky
 • Služeb
 • Středová
 • U Hřiště
 • Úvalská – sudá 2-12