Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijetí do MŠ:

  • Trvalý pobyt na území Prahy 10
  • Věk dítěte