Kritéria zápisu 2019/20

Kritérium

Počet bodů

Trvalý pobyt na území MČ Praha 10

15

Věk dítěte 5 let (1. 9. 2013 – 31. 8. 2014)

20

Věk dítěte 4 roky (1. 9. 2014 – 31. 8. 2015)

15

Věk dítěte 3 roky (1. 9. 2015 – 31. 8. 2016)

10