LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ


Všechny přihlášené děti k prázdninovému provozu (27. 7. – 6. 8. 2021) jsou přijaty.


Dokumenty ke stažení


Vážení rodiče,

letní prázdninový provoz bude uskutečněn v letošním roce takto:
do 2. 7. 2021 – všechny MŠ v provozu
7. 7. – 9. 7. 2021 – všechny MŠ uzavřeny (5. a. 6. 7. svátky)
12. 7. – 6. 8. 2021 – zajištěn provoz určených MŠ (celkem 4 týdny)
9. 8. – 20. 8. 2021 – všechny MŠ uzavřeny
23. 8. – 31. 8. 2021 – přípravný týden (všechny MŠ v provozu bez dětí)

V termínu 12. 7. – 23. 7. 2021 budou v provozu:
MŠ Dvouletky
MŠ Podléšková
MŠ Magnitogorská

V termínu 26. 7. – 6. 8. 2021 budou v provozu:
MŠ Nedvězská
MŠ Rembrandtova
MŠ Hřibská

Zápisy na prázdninový provoz budou probíhat 26. 5. 2021

Podrobnější informace Vám budou včas oznámeny.

Vyjádření MČ Praha 10

Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Toto opatření se opírá o relevantní ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 „Každý má právo na vzdělání“. Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

Děkujeme všem rodičům, kteří mají možnost zajistit péči o své dítě v době letních prázdnin (např. maminky na mateřské a rodičovské dovolené apod.), že nevyužívají náhradního prázdninového provozu MŠ, a přenechávají tak dočasně místo dětem, které tuto možnost bohužel nemají. Tím také umožňují učitelkám, že si přes prázdniny mohou v této nelehké době odpočinout a přivítat děti v novém školním roce plné síly a nápadů na další práci.

Odbor školství, městská část Praha 10