Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí do MŠ bude vydáváno dne 4. 6. 2020 od 12.00 do 14.00 v ředitelně MŠ.

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je i potvrzení zápisového lístku pro předškolní vzdělávání, který najdete v sekci Zápis, dokumenty ke stažení. Pokud jste k nám přijati a máte zájem naši MŠ navštěvovat, tento dokument si stáhnete, vyplníte, podepište a ihned pošlete naskenovaný do naší MŠ na email ms.rembrandtova@tiscali.cz nebo vhoďte do poštovní schránky MŠ, ale pouze v případě, že jste podávali přihlášky do více MŠ.

Odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzujete svůj úmysl vzdělávat dítě v naší mateřské škole. Tímto krokem již nemusíte znovu navštěvovat MŠ, do kterých jste také podali žádost o přijetí a jste tam přijati, my jim to na základě tohoto lístku oznámíme.

Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981,
příspěvková organizace, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

123Přijímá se od 1. 9. 2020
126Přijímá se od 1. 9. 2020
121Přijímá se od 1. 9. 2020
101Přijímá se od 1. 9. 2020
139Přijímá se od 1. 9. 2020
114Přijímá se od 1. 9. 2020
148Přijímá se od 1. 9. 2020
110Přijímá se od 1. 9. 2020
108Přijímá se od 1. 9. 2020
128Přijímá se od 1. 9. 2020
104Přijímá se od 1. 9. 2020
117Přijímá se od 1. 9. 2020
103Přijímá se od 1. 9. 2020
118Přijímá se od 1. 9. 2020
146Přijímá se od 1. 9. 2020
138Přijímá se od 1. 9. 2020
137Přijímá se od 1. 9. 2020
135Přijímá se od 1. 9. 2020
136Přijímá se od 1. 9. 2020
150Přijímá se od 1. 9. 2020
142Přijímá se od 1. 9. 2020
124Přijímá se od 1. 9. 2020
134Přijímá se od 1. 9. 2020
109Přijímá se od 1. 9. 2020
105Přijímá se od 1. 9. 2020
145Přijímá se od 1. 9. 2020
149Přijímá se od 1. 9. 2020
141Přijímá se od 1. 9. 2020

Vyvěšeno dne: 19. 5. 2020

Mgr. Renata Nedvědová
ředitelka školy