ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ BUDE VYDÁVÁNO V MŠ

(současně přineste ZÁPISOVÝ LÍSTEK – ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení)

VE ČTVRTEK 20. 5. 2021 13.00 – 17.00 HODIN
A V PÁTEK 21. 5. 2021 7.00 – 12.00 HODIN

.

Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981,
příspěvková organizace, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

108Přijímá se od 1. 9. 2021
119Přijímá se od 1. 9. 2021
129Přijímá se od 1. 9. 2021
138Přijímá se od 1. 9. 2021
104Přijímá se od 1. 9. 2021
158Přijímá se od 1. 9. 2021
131Přijímá se od 1. 9. 2021
155Přijímá se od 1. 9. 2021
133Přijímá se od 1. 9. 2021
120Přijímá se od 1. 9. 2021
127Přijímá se od 1. 9. 2021
106Přijímá se od 1. 9. 2021
145Přijímá se od 1. 9. 2021
136Přijímá se od 1. 9. 2021
123Přijímá se od 1. 9. 2021
102Přijímá se od 1. 9. 2021
143Přijímá se od 1. 9. 2021
137Přijímá se od 1. 9. 2021
124Přijímá se od 1. 9. 2021
128Přijímá se od 1. 9. 2021
126Přijímá se od 1. 9. 2021
122Přijímá se od 1. 9. 2021
109Přijímá se od 1. 9. 2021
151Přijímá se od 1. 9. 2021
101Přijímá se od 1. 9. 2021
150Přijímá se od 1. 9. 2021
105Přijímá se od 1. 9. 2021
135Přijímá se od 1. 9. 2021
115Přijímá se od 1. 9. 2021
113Přijímá se od 1. 9. 2021
157Přijímá se od 1. 9. 2021
103Přijímá se od 1. 9. 2021
125Přijímá se od 1. 9. 2021
132Přijímá se od 1. 9. 2021
154Přijímá se od 1. 9. 2021
159Přijímá se od 1. 9. 2021
130Přijímá se od 1. 9. 2021
147Přijímá se od 1. 9. 2021
114Přijímá se od 1. 9. 2021
152Přijímá se od 1. 9. 2021

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2021

Mgr. Renata Nedvědová
ředitelka školy

Úplný seznam přijatých dětí ke stažení: Úplný seznam přijatých dětí