Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981,
příspěvková organizace, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2018

Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

155 Přijímá se od 1. 9. 2018
152 Přijímá se od 1. 9. 2018
132 Přijímá se od 1. 9. 2018
116 Přijímá se od 1. 9. 2018
113 Přijímá se od 1. 9. 2018
142 Přijímá se od 1. 9. 2018
130 Přijímá se od 1. 9. 2018
115 Přijímá se od 1. 9. 2018
141 Přijímá se od 1. 9. 2018
128 Přijímá se od 1. 9. 2018
151 Přijímá se od 1. 9. 2018
160 Přijímá se od 1. 9. 2018
120 Přijímá se od 1. 9. 2018
124 Přijímá se od 1. 9. 2018
144 Přijímá se od 1. 9. 2018
126 Přijímá se od 1. 9. 2018
106 Přijímá se od 1. 9. 2018
136 Přijímá se od 1. 9. 2018
108 Přijímá se od 1. 9. 2018
138 Přijímá se od 1. 9. 2018
104 Přijímá se od 1. 9. 2018
121 Přijímá se od 1. 9. 2018
143 Přijímá se od 1. 9. 2018
148 Přijímá se od 1. 9. 2018
146 Přijímá se od 1. 9. 2018
145 Přijímá se od 1. 9. 2018
154 Přijímá se od 1. 9. 2018
123 Přijímá se od 1. 9. 2018
157 Přijímá se od 1. 9. 2018
110 Přijímá se od 1. 9. 2018
122 Přijímá se od 1. 9. 2018
137 Přijímá se od 1. 9. 2018
118 Přijímá se od 1. 9. 2018
101 Přijímá se od 1. 9. 2018

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v pondělí 18. 6. 2018 v 16.00 hodin ve třídě Kytičky, na této schůzce bude předáno rozhodnutí o přijetí.

 

Vyvěšeno dne: 6. 6. 2018

Mgr. Renata Nedvědová
ředitelka školy