Sokol

Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Celoroční projekt k obohacení vzdělávání dalšími podněty, které jsou spojeny se zdravým pohybem. Rádi bychom podpořili první větší zájem o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak v týmu. Chceme podpořit respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou následně přínosem pro celý tým.

Projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi.

Přínosem pro děti bude to, že dané činnosti budou plněny ve skupině vrstevníků, a tak se celá skupina bude následně ovlivňovat Projekt je určen a koncipován pro děti předškolního roku.

Projekt Se Sokolem do života pokračuje i ve školním roce 2021/2022.