Prázdninový provoz

Organizace letního provozu MČ Praha 10:

Školní rok 2021/2022 končí v pátek 1. 7. 2022

4. 7. – 8. 7. 2022 všechny MŠ uzavřeny

11. – 22. 7. 2022 v provozu tyto MŠ:

  • MŠ Mládežnická
  • MŠ Přetlucká
  • MŠ Troilova
  • MŠ U Vršovického nádraží

27. 7. – 5. 8. 2022 všechny MŠ uzavřeny

8. – 19. 8. 2022 v provozu tyto MŠ:

  • MŠ Tuchorazská
  • MŠ Vladivostocká
  • MŠ Zvonková
  • MŠ Bajkalská (sídlí v MŠ Vladivostocká)

22. – 31. 8. 2022 všechny MŠ uzavřeny

Školní rok 2022/2023 začíná 1. 9. 2022

Podrobné informace na: https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/nahradni-prazdninovy-provoz-materskych-skol?articleid=3593

Rodiče oznámí kmenové MŠ e-mailem na adresu zastupkyne@ms-rembrandtova.cz, kam své děti budou hlásit nejpozději do 4. 4. 2022.

7. 4. 2022 se uskuteční zápisy na náhradní letní provoz na příslušných MŠ


Vyjádření MČ Praha 10

Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Toto opatření se opírá o relevantní ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 „Každý má právo na vzdělání“. Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

Děkujeme všem rodičům, kteří mají možnost zajistit péči o své dítě v době letních prázdnin (např. maminky na mateřské a rodičovské dovolené apod.), že nevyužívají náhradního prázdninového provozu MŠ, a přenechávají tak dočasně místo dětem, které tuto možnost bohužel nemají. Tím také umožňují učitelkám, že si přes prázdniny mohou v této nelehké době odpočinout a přivítat děti v novém školním roce plné síly a nápadů na další práci.

Odbor školství, městská část Praha 10