Jak to u nás chodí?

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují, aby získaly jistotu, důvěru a orientaci. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.

Doporučujeme příchod do 8,00 hodin. Pozdní příchody ochuzují dítě o hry ve skupině nebo motivační, výtvarné a jiné činnosti. 

  • 6:30 – 8:00 – scházení dětí, spontánní hra
  • 8:00 – 9:15 – individuální péče, komunikační kruh, pohybová chvilka, svačina
  • 9:15 – 9:40 – řízené činnosti zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností,příprava na pobyt venku
  • 9:40 – 11:40 – pobyt venku
  • 11:40 – 12:30 – příprava na oběd,oběd a hygiena po obědě
  • 12:30 – 12:50 – odchod dětí po obědě, ostatní příprava na odpočinek
  • 12:50 – 14:00 – odpolední odpočinek – poslech pohádky, relaxace
  • 14:00 – 17:00 – vstávání, svačina, spontánní hry, individuální péče

Ve druhém pololetí školního roku u předškoláků probíhá předškolní příprava od 8.00 do 8.30.

Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné mít vyplněnou plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici na třídě).