Adaptace dětí

  • prvních 14 kalendářních dnů po nástupu do mateřské školy dochází děti do MŠ na dopoledne (rodiče si je vyzvedávají po obědě 12.30 – 12.50 hodin) – postupné seznamování s prostředím i režimem MŠ, pracovnicemi v MŠ i svými vrstevníky
  • pokud neprobíhá adaptace standardně a dítě si nemůže zvyknou (pláče delší dobu pobytu, stýská si, odmítá stravu…) může být adaptační období citlivě přizpůsobeno (např. po hodinách či s rodiči ve třídě)