Platby

Platby – školné i stravné

pro školní rok 2023/2024

Platba úhrady za školné se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symbol pro platby zůstává dítěti po celou dobu docházky do MŠ.

Školné:   990,- Kč/měsíc

(neplatí předškoláci ani děti s odkladem školní docházky)

Číslo účtu:

030015-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

Stravné:   1150,- Kč/měsíc

(záloha – vyúčtování pololetně)

Číslo účtu:

000035-292275339/0800 + variabilní symbol dítěte

Jednorázová roční platba na akce MŠ (divadla, výlety, oslava dne dětí, karneval, Vánoce, odchod dětí do ZŠ a další ) – rada rodičů

1000,- Kč

Číslo účtu: 060011-0292275339/0800 + variabilní symbol dítěte