Zápis

25. 8. 2022

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY II.

Soubor ke stažení zde

31. 5. 2022

Zápis dětí z Ukrajiny

4. 5. 2022

Zápis

Zápis do Mateřské školy Rembrandtova

(odloučené pracoviště MŠ Štěchovické)

pro školní rok 2022/2023

se koná

ve středu 3. a 4. 5. 2022, 10.00 – 18.00 hodin.

Elektronický předzápis bude spuštěn od 4. 4. 2022 do 2. 5. 2022.

4. 5. 2022

Informace k zápisu

Zápis do mateřské školy Štěchovická s odloučeným pracovištěm Rembrandtova pro školní rok 2022/2023

Zápis do Mateřské školy Štěchovická, odloučené pracoviště MŠ Rembrandtova pro školní rok 2022/2023 se koná 3. a 4. 5. 2022, 10.00 – 18.00 hodin.

Výdej žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Elektronický předzápis bude spuštěn od 4. 4. do 2. 5. 2022.
 • Žádost je možné také stáhnout z webových stránek v sekci „Dokumenty ke stažení“

Podání žádosti – do 4. 5. 2022: (pokud potřebujete informace, volejte 739 658 705)
Žádosti potvrzené pediatrem budeme přijímat následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (adresu najdete v hlavičce žádosti)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou na adresu: Mateřská škola, Rembrandtova 2240/2, 100 00 Praha 10
 • vhodit přímo do schránky umístěné na plotě MŠ
 • osobní předání výjimečně po domluvě (739 658 705)

K žádosti připojíte:

 • prostá kopii rodného listu dítěte/stačí kopie bez osvědčení/
 • prostá kopii očkovacího průkazu dítěte
 • prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce

Děti, které jsou povinně předškolní, očkování dokládat nemusí.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem na území Prahy 10 a podle věku.
Registrační číslo Vám bude zasláno na e-mail uvedený v žádosti o předškolní vzdělávání

Nahlédnutí do spisu je možné v ředitelně MŠ Štěchovická 10. 5. 2022 13.00-15.00 hodin, po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ.

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ vám bude včas oznámen na webových stránkách podle konkrétní epidemické situace.

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude i potvrzení oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí a byli přijati.
Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Datum třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude upřesněno dle nastalé epidemické situace (popřípadě posunuto na září 2022).

4. 5. 2022

Kritéria zápisu

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijetí do MŠ:

 • Trvalý pobyt na území Prahy 10
 • Věk dítěte

4. 5. 2022

Dokumenty ke stažení

Žádost – dokument ke stažení.

Zápisový lístek – dokument ke stažení.