Naše úspěchy

  • Dílo Karla Čapka očima dětí + Svět kolem nás a vánoční čas 2015
  • Svět kolem nás a vánoční čas 2016 – 2. místo
  • Přehlídka keramických výrobků 2017
  • Svět kolem nás a vánoční čas 2017 – 2. místo
  • Plavecké závody 2018
  • Svět kolem nás a vánoční čas 2018 – čestné uznání – Sluníčka + Hynek Jonov