Berušky

V naší třídě se o nás starají p. učitelky:

Kaňková Lenka učitelka kankova@ms-rembrandtova.cz
Sklenská Lucie učitelka sklenska@ms-rembrandtova.cz

Galerie akcí:

05 | 22

Fotky třídy