Z hravé školky hravě do školy

Mateřská škola Rembrandtova

Dětem nabízíme rodinné prostředí, klidnou a laskavou péči. Našim cílem je rozvoj dětských schopností s individuálním přístupem v úzké spolupráci s rodinou.

Naše třídy

Naším úkolem je vést děti ke zdravému, pozitivnímu přístupu k životu i přírodě, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si pomáhat, chránit zdraví, přírodu i životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu a přípravu na vstup do základní školy.

Jak to funguje?

Pracujeme podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“, máme zpracován školní vzdělávací program „HRAJEME SI CELÝ ROK“